ZWO commissie

Zending

Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de Bijbelse Opdracht door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Dialoog en ontmoeting zijn hierbij centrale begrippen.

Werelddiaconaat

Werelddiaconaat is een antwoord van de kerk op de nood in de wereld.
Barmhartigheid en noodhulp zijn hierbij centrale begrippen.

Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden. Bewustwording en gerechtigheid zijn hierbij centrale begrippen.
Binnen de ZWO werken we actief met Kerk in Actie. Daarnaast ondersteunen we projecten, waar we als gemeente betrokken bij zijn, zoals Hart voor Moldavië  en St.Building People, Bringing Life” in Mozambique. Voor meer informatie klik hier.

We willen graag gebed/meeleven vragen voor de zendelingen, waarmee we ons als gemeente verbonden mee weten.
Deze zendelingen zijn verbonden aan een gemeentegroeigroep,a.h.w. een soort ‘adoptie’ om de betrokkenheid te vergroten.
Maar ook u als gemeentelid zou hen kunnen bemoedigen d.m.v.een kaart/email. Mocht u meer informatie willen, vraag het ons gerust (3.marleen@gmail.com).

Klik hier voor de adressenlijst van de zendelingen.

De Zendelingen

Jan en Doortje Groenveld
Harry en Reidun Groot
Frank en Sandra Obdam
Johan en Tineke Tensen
Jan Sluijs
Daniel en Leonie Wierstra
Sam en Rodica Zwagerman

Jan en Doortje Groenveld

Wij zijn Jan en Doortje en zijn in 1982 ‘aangeraakt’ door God om ons beschikbaar te stellen voor Zijn dienst in de zending.
We zijn in Januari 1983 aan deze geloofs wandel begonnen d.m.v. de training van onze zendingsorganisatie. In de zomer van 1987 zijn we naar Afrika verhuisd met ons hele gezin, waar we uiteindelijk gemeente stichtend werk zijn gaan doen onder onze mensen (namen weggelaten i.v.m. veiligheid risico’s). In 2002 en in 2004 moesten we Afrika verlaten vanwege de situatie daar. Van 2005 t/m 2011 hebben we in een ander land in Afrika gewoond en gewerkt met dezelfde taalgroep die ook in dit buurland woonachtig is. Vanaf 2012 zijn we begonnen vanuit Nederland te werken aan Bijbelvertaling voor onze mensen en gaan ongeveer 2 keer per jaar naar Afrika om te blijven werken aan gemeentestichting/bijbelvertaling.
Jan, geboren in Opperdoes in 1955 en aldaar ook wedergeboren in 1976. Door het nieuwe leven kreeg ik al spoedig het verlangen om iets met ‘zending’ te doen. Toen Doortje en ik elkaar ontmoetten werd dat uiteindelijk het verlangen van ons samen. En na wat heen en weer geslingerd te zijn heeft de Heer ons uiteindelijk geleid naar het werk waar we nu nog mee steeds mee bezig zijn.

Doortje, geboren(1959) en opgegroeid in Andijk en wedergeboren in hetzelfde jaar als Jan. Heeft verschillende kwaliteiten en karakter eigenschappen, die ons in staat stellen op een breed vlak bezig te zijn. En die ons helpen om ons zicht te verruimen en arbeidsterrein te vergroten.
We hebben samen 4 kinderen, 3 aangetrouwde kinderen en 12 kleinkinderen, (waaronder 2 pleegkinderen).

Onze mensen in Afrika, waar we sinds 1988 hecht bij betrokken zijn, zijn een groep van tussen de 5- en 10.000 mensen. Ze horen voor bijna 100 % bij de meest dominante religie van Afrika. Hun taal werd, voordat wij er kwamen, alleen maar gesproken. Maar voor onze bediening van gemeente stichting hebben we het op schrift gesteld, en zijn begonnen de mensen hun eigen taal te lezen en schrijven. Verder zijn er bijbel onderwijs boekjes gemaakt (en andere leesmateriaal) en is er bijbel onderwijs gegeven. Bijbelgedeeltes uit het O.T en de meeste boeken van het N.T. zijn vertaald, waardoor ze Gods woord in hun eigen taal kunnen lezen. En dat is waar we nu nog mee bezig zijn. Er is een kleine gemeente gesticht in het dorp waar we woonden en in sommige andere dorpen komen onze gelovigen bijeen met gelovigen van andere taalgroepen.

We vinden het een zegen om Gods mede arbeiders te zijn in werk wat Hem zeer dicht aan Zijn hart ligt: het planten van gemeentes in onbereikte gebieden. Het is ons gebed en verlangen dat God Zijn gemeente zal blijven bouwen onder onze mensen in Afrika. Dat die gemeentes mogen groeien in aantal en in de diepte. En dat zij zelf uiteindelijk zullen uitreiken naar andere taalgroepen in de omgeving. Dat is altijd ook onze strategie geweest gedurende ons verblijf onder hen.
We bidden en hopen dat God ons gezondheid geeft om samen met een broeder uit onze mensen te blijven werken aan Bijbel vertaling totdat het N.T. vertaald is in hun taal.

In 1983 zijn ze begonnen met de voorbereidingen voor de zending dmv de training van hun zending en in de zomer van 1987 zijn ze met hun gezin verhuisd naar Afrika, waar ze onder hun mensen hebben gewerkt als gemeente stichters.
Van 2005-2011 hebben ze in het buurland gewoond waar ze met dezelfde taalgroep hebben gewerkt. Vanaf 2012 doen ze Bijbelvertaalwerk vanuit Nederland en ze gaan ongeveer twee keer per jaar naar Afrika voor gemeentestichting.

Jan is geboren in Opperdoes en Doortje een Andijker.
Ze hebben 4 kinderen (een zoon woont in het Midden-Oosten.)

Gebedspunten: Bijbel-vertaalwerk

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrieven zijn aan te vragen via jan_groenveld@ntm.org

Harry en Reidun Groot

 • Wonen en werken in Colombia (Fusa) via NTM en werken met studenten van de Bijbelschool
 • Reidun is van Noorse afkomst. Zij doet de boekhouding en doet hand en spandiensten en onderhoudt contacten met de studenten
 • Harry is verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein (3 ha) met de 18 gebouwen en organiseert / begeleidt het werkprogramma van de studenten
 • Harry groeide op tot zijn 21e jaar in Andijk (Ger.kerk)
 • Later met Baptistengemeente (VBG) verbonden geraakt.
 • Contactpersoon: Erik Pronk – Bernardstraat 2 in Andijk
 • Nieuwsbrieven van Harry en Reidun kunnen worden aangevraagd via Martijn en Esther Groot : groot78@quicknet.nl

Gebedspunten :

   • De vorming van de studenten en zegen op hun taken in hun gemeenten
   • Voor de kinderen van Harry en Reidun
   • Gods leiding in het besluit hoe lang nog te blijven in Colombia

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrieven kunnen worden aangevraagd via Martijn en Esther Groot : groot78@quicknet.nl

Frank en Sandra Obdam

Discipelschap, hulpverlening in Mozambique. website: www.franksandra.nl
   • Wonen en werken vanaf 2008 in Mozambique voor Jeugd met een Opdracht
   • Frank is 6 jaar voorganger geweest van de Rafaelgemeente in Almere, die hen ook uitgezonden heeft in 2008.
   • Sandra is verpleegkundige en verloskundige en geeft gezondheidsonderwijs aan de bevolking en daagt bepaalde groepen uit om hun leefomstandigheden te verbeteren.
   • Ze leiden een DTS in Mozambique, waar mensen getraind worden om discipelen te zijn en maken. Frank geeft onderwijs en daarnaast begeleidt hij de constructie van nieuwe gebouwen.

Ze helpen mensen hun talenten te ontwikkelen en zich in te zetten voor de gemeenschap met de nadruk op leiderschap, muziek, kerk en handel.

Gebedsbrieven aanvragen via : gebed@franksandra.nl

Nieuwsbrief

Voor de laatste nieuwsbrief en meer info ga naar www.franksandra.nl

 

Johan en Tineke Tensen

Sinds 2006 werkzaam voor OM Nederland

Wat doet OM ?
“Wereldwijd zijn er ruim 3 miljard mensen die niet of nauwelijks het Evangelie hebben gehoord. Dat raakt ons hart. Operatie Mobilisatie zet zich ervoor in dat juist onder deze minstbereikten gemeenschappen ontstaan van mensen die Jezus volgen” (citaat website OM-Nederland. Zie voor meer informatie https://www.operatiemobilisatie.nl )

Johan en Tineke’s taken

   • Johan is sinds 2006 werkzaam bij OM Nederland, waar hij, samen met enkele collega’s, zorgdraagt voor 130 Nederlandse OMers die naar het buitenland zijn uitgegaan.
   • Daarnaast onderhoudt hij contacten met hun familie, thuisfrontteam en zendende gemeente.
   • Sinds 2012 werkt Johan parttime in zijn kerkelijke gemeente, Vrije Baptistengemeente de Fontein in Emmeloord.
   • Tineke werkt als activiteitenbegeleidster.
   • Ze hebben vier kinderen, vier aangetrouwde kinderen en acht kleinkinderen.
   • Johan en Tineke zijn uitgezonden en worden ondersteund door de Fontein.
   • Ze zijn, onder de vlag van de Fontein, ook verbonden aan een gemeentestichtend initiatief in hun woonwijk.

Stukje geschiedenis van Johan en Tineke

   • 1956: Johan wordt geboren in Andijk, Tineke in Dedemsvaart.
   • 1979 – 1982: samen volgen ze een Bijbelschool.
   • 1983 – 1989 : Johan voorganger Baptistengemeente op Texel.
   • 1980 – 1990 : Johan maakt diverse reizen naar Oost-Europa en China om Bijbels te smokkelen.
   • Vanaf 1991 woonachtig in Emmeloord, waar Johan weer in de bloembollen heeft gewerkt, en daarnaast actief was in het preken, oudste zijn, zendingswerk en het geven van Bijbelstudies.
   • 2006 : Johan wordt gevraagd om ‘hoofd personeelszaken’ bij OM-Nederland te worden.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrieven zijn aan te vragen via johan.tensen@ziggo.nl

Jan Sluijs

Jan Sluijs doet evangelisatiewerk in Thailand.

In Januari 2017 schreef hij
Hoe sterk is Hij? De meeste die mij kennen is van de verkaveling waar ik meer dan 30 jaar heb gewoond. Mijn zonde bracht daar een einde aan en was vertrokken naar Thailand en heb hierdoor velen verdriet gedaan. In Thailand gekomen en vele grote plannen hebbende (groot huis groot dit ect.) kwam de bijbel voor mijn neus welke ik meegenomen had met andere geestelijke boeken van opa Sluijs welke mij toch dierbaar waren. Tot drie keer toe was de bijbel voor mij en nam deze mee naar een klein kantoorkamertje en onderweg daar naar toe begon ik te bidden, wat ik jaren niet gedaan had. Ik begon de bijbel te openen en te lezen elke blz. die ik opsloeg, voelde ik mij persoonlijk aangesproken en zag mijn zonden erin. Maar het vreemde was ik wilde (moest) doorlezen en begreep wat er stond, wat vroeger niet zo was als ik die enkele keer de bijbel laas. Het was best wel moeilijk en pijnlijk maar Iemand in mij zei LEZEN…. zo dat deed ik elke dag uren, van nature ben ik totaal geen lezer, alleen wat noodzakelijk was maar dit was anders. Na een tijd kwam ik ook Zijn genade tegen en dat was hele verademing. Wat voor mij toen moeilijk was dat ik geen medebroeders om me heen had, in Thailand wist ik opdat moment geen andere christenen. Had al wat op internet gekeken maar voelde mij daar niet helemaal happy mee. Daarna heel voorzichtig contact gezocht met mijn christen vrienden van vroeger uit Holland, die hebben mee reuze goed geholpen en de weg gewezen. En een van hen zei je moet een kerk zoeken in je omgeving, en dat is gelukt. Ja en die grote plannen waren zomaar uit mijn hoofd (Hoe sterk is Hij), en wat ik nu doe? de kerk alhier helpen we gaan vaak de straat op om de gospel te vertellen en als scholen het toestaan daar ook te vertellen van Jezus en zijn verlossing. En het maken van soulwinning boeken en verhalen voor kinderen. Hulp geven aan verdrukten en kanslozen. Mag ik vragen aan jullie om voor Thailand te bidden het is moeilijk om mensen naar de kerk te krijgen, de duivel is hier 10x meer de baas dan bij jullie maar de Heer kiest ook hier zijn kinderen. Wil jullie bedanken voor jullie gebeden.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrieven zijn aan te vragen via jsluy124@gmail.com

!cid_image005_jpg@01D27D4F

Daniel en Leonie Wierstra

Wij zijn Daniël en Leoni Wierstra. We wonen sinds januari 2019 in Mozambique, waar we het team van YWAM gaan ondersteunen.
Momenteel zijn we bezig met het bouwen van ons huis en proberen we ons de Portugese taal eigen te maken.
Met ons en de kinderen, Rens en Seth gaat het best goed. We zijn redelijk gesetteld, leren de taal te spreken en leren onze teamleden beter kennen.

Daan is vooral bezig met de bouw van het huis en dat loopt best goed. Soms zijn er wel eens tegenvallers, maar over het algemeen gaat het best goed. Ook de Portugese taal spreken gaat iets beter.

Leoni is bezig met een aantal kleine projecten. Een uurtje creatieve les, een middagje schoonmaken of voorbereidingen treffen voor gasten die komen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrieven zijn aan te vragen via leoniwierstra@hotmail.com  of te vinden op hun website www.wierstra.nu

Sam en Rodica Zwagerman

Diverse projecten voor behoeftige medemens, ouderen, kinderen en pleegzorg in Moldavië.
Sam woont sinds 2001 in Moldavië en heeft samen met zijn vrouw Rodica zich jaren ingezet voor de hulpbehoevenden in Moldavië.

De projecten zijn:

 1. Begeleidt wonen project : aantal vrouwen die minder begaafd zijn mogelijkheid bieden zelfstandig te wonen.
 2. Centrum Bethanië : voor kinderopvang, tienerwerk, zomerkampen, gaarkeuken en ouderenzorg.
 3. Pleegzorg : begeleiden van gezinnen die een kind in huis hebben genomen

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrieven zijn aan te vragen via info@hartvoormoldavie.nl of bezoek de website www.hartvoormoldavie.nl