ZWO commissie

Zending

Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de Bijbelse Opdracht door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Dialoog en ontmoeting zijn hierbij centrale begrippen.

Werelddiaconaat

Werelddiaconaat is een antwoord van de kerk op de nood in de wereld.
Barmhartigheid en noodhulp zijn hierbij centrale begrippen.

Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden. Bewustwording en gerechtigheid zijn hierbij centrale begrippen.
Binnen de ZWO werken we actief met Kerk in Actie. Daarnaast ondersteunen we projecten, waar we als gemeente betrokken bij zijn, zoals Hart voor Moldavië  en St.Building People, Bringing Life” in Mozambique. Voor meer informatie klik hier.

We willen graag gebed/meeleven vragen voor de zendelingen, waarmee we ons als gemeente verbonden mee weten.
Deze zendelingen zijn verbonden aan een gemeentegroeigroep,a.h.w. een soort ‘adoptie’ om de betrokkenheid te vergroten.
Maar ook u als gemeentelid zou hen kunnen bemoedigen d.m.v.een kaart/email. Mocht u meer informatie willen, vraag het ons gerust (3.marleen@gmail.com).

Klik hier voor de adressenlijst van de zendelingen.

De Zendelingen

Jan en Doortje Groenveld
Harry en Reidun Groot
Frank en Sandra Obdam
Johan en Tineke Tensen
Jan Sluijs
Daniel en Leonie Wierstra
Sam en Rodica Zwagerman

Jan en Doortje Groenveld

 Wij zijn Jan en Doortje en zijn in 1982 ‘aangeraakt’ door God om ons beschikbaar te stellen voor Zijn dienst in de zending.
We zijn in Januari 1983 aan deze geloofs wandel begonnen d.m.v. de training van onze zendingsorganisatie. In de zomer van 1987 zijn we naar Afrika verhuisd met ons hele gezin, waar we uiteindelijk gemeente stichtend werk zijn gaan doen onder onze mensen (namen weggelaten i.v.m. veiligheid risico’s). In 2002 en in 2004 moesten we Afrika verlaten vanwege de situatie daar. Van 2005 t/m 2011 hebben we in een ander land in Afrika gewoond en gewerkt met dezelfde taalgroep die ook in dit buurland woonachtig is. Vanaf 2012 zijn we begonnen vanuit Nederland te werken aan Bijbelvertaling voor onze mensen en gaan 1 – 2 keer per jaar naar Afrika om te blijven werken aan gemeentestichting/bijbelvertaling.

Jan, geboren in Opperdoes in 1955 en aldaar ook wedergeboren in 1976. Door het nieuwe leven kreeg ik al spoedig het verlangen om iets met ‘zending’ te doen. Toen Doortje en ik elkaar ontmoetten werd dat uiteindelijk het verlangen van ons samen. En na wat heen en weer geslingerd te zijn heeft de Heer ons uiteindelijk geleid naar het werk waar we nu nog mee steeds mee bezig zijn. Doortje, geboren(1959) en opgegroeid in Andijk en wedergeboren in hetzelfde jaar als Jan. Heeft verschillende kwaliteiten en karakter eigenschappen, die ons in staat stellen op een breed vlak bezig te zijn. En die ons helpen om ons zicht te verruimen en arbeidsterrein te vergroten.
We hebben samen 4 kinderen, 3 aangetrouwde kinderen en 10 kleinkinderen.

Onze mensen in Afrika, waar we sinds 1988 hecht bij betrokken zijn, zijn een groep van tussen de 5 – en 10.000 mensen. Ze horen voor bijna 100 % bij de meest dominante religie van Afrika. Hun taal werd, voordat wij er kwamen, alleen maar gesproken. Maar voor onze bediening van gemeente stichting hebben we het op schrift gesteld, en zijn begonnen de mensen hun eigen taal te lezen en schrijven. Verder zijn er bijbel onderwijs boekjes gemaakt (en andere leesmateriaal) en is er bijbel onderwijs gegeven. Bijbelgedeeltes uit het O.T en de meeste boeken van het N.T. zijn vertaald, waardoor ze Gods woord in hun eigen taal kunnen lezen en ook via audio bestanden kunnen beluisteren. En dat is waar we nu nog mee bezig zijn. Er is een kleine gemeente gesticht in het dorp waar we woonden en in sommige andere dorpen komen onze gelovigen bijeen met gelovigen van andere taalgroepen.

We vinden het een zegen om Gods mede arbeiders te zijn in werk wat Hem zo dicht aan Zijn hart ligt: het planten van gemeentes in onbereikte gebieden. Het is ons gebed en verlangen dat God Zijn gemeente zal blijven bouwen onder onze mensen in Afrika. Dat die gemeentes mogen groeien in aantal en in de diepte. En dat zij zelf uiteindelijk zullen uitreiken naar andere taalgroepen in de omgeving. Dat is altijd ook onze strategie geweest gedurende ons verblijf onder hen.
We bidden en hopen dat God ons gezondheid geeft om samen met een broeder uit onze mensen te blijven werken aan Bijbel vertaling totdat het N.T. vertaald is in hun taal.

Harry en Reidun Groot

 • Na 14 jaar in Africa, zijn ze terug in Colombia vanaf 2014 (Fusa) Daar maken ze deel van het team die studenten vanuit verschillende latijnsamerikaanse landen voorbereiden om onder de minder bereikte bevolkingsgroepen te werken.  
 • Reidun is van Noorse afkomst. Zij helpt met het onderwijzen in verschillende vakken die te maken hebben met aspecten van cultuurverschillen etc.  Ook is ze betrokken in persoonlijke begeleiding, discipelschap van de studenten.  
 • Harry is verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein (3 ha) met de 18 gebouwen en organiseert / begeleidt het werkprogramma van de studenten.  Maakt ook deel uit van de leiding op de school en helpt studenten die wat meer practische dingen willen leren en met discipelschap.   
 • Harry groeide op in een gereformeerd gezin en woonde min of meer tot z´n 27 ste jaar in Andijk. 
 • Contactpersoon: Tineke Groot – Meander 16,  in Andijk tel. 0228-592156
 • Nieuwsbrieven van Harry en Reidun kunnen worden aangevraagd via Martijn en Esther Groot : groot78@quicknet.nl

Gebedspunten

 • Voor de kinderen van Harry en Reidun.
 • De vorming van de studenten en Gods zegen en voorziening zodat ze hun opleiding kunnen afronden. In deze tijd zijn er meerdere gemeenten die het economisch moeilijk hebben.
 • Vanwege de restricties in Colombia rond de coronacrisis verblijven we momenteel in Noorwegen.
 • Gebed dat God Reidun helpt in het onderwijzen via internet, nu zij daar niet aanwezig kunnen zijn.
 • Gebed voor Gods leiding wanneer terug te gaan.
 • Gebed dat het semester doorgang kan vinden en zij daarvoor flexibel kunnen zijn om nodige aanpassingen te doen.

Frank, Sandra en Judah Obdam

Al vanaf jonge leeftijd hebben wij de droom om in Afrika zendeling te worden en dat is in oktober 2008 werkelijkheid geworden; wij wonen in Mozambique!

Wij zijn deel van het leiderschapsteam van Jeugd met een Opdracht (YWAM – Youth with a Mission) in onze stad Lichinga en in de provincie Niassa. De meerderheid van onze collega’s zijn Mozambikaan en wij bouwen hèn op om te evangeliseren, mensen te discipelen, wij trainen hèn op het gebeid van gezondheidszorg zodat zij verandering kunnen inzetten in hun mooie land. Als zij succesvol zijn, zijn wij het ook!

Als team:

 • draaien we een basisschool met bijna 400 leerlingen en hebben we nog 2 kleuterscholen ‘in de bush’.
 • houden we (bijna) jaarlijks een (mini) DTS – Disipelschaps Training School
 • hebben we één van de woonhuizen op het centrum ingericht als kliniek en daar helpen we kinderen met bloedarmoede om lichamelijk sterker te worden, waarbij we onze verrijkte pap gebruiken; ook zwangeren geven we zorg en laten we het hartje van hun baby horen
 • ondersteunen we het werk onder de ouderen in Mitava
 • hebben we al heel wat gemeenten gesticht onder de Yao bevolking
 • hebben we 6 teams uitgezonden naar andere locaties en daar houden we een levendige relatie mee

Judah wordt elke ochtend door Sandra ge-homeschoold en Frank is vaak voor boodschappen en regelzaken in de stad te vinden.

Een jarenlange droom is om een opleidingskliniek te bouwen op het YWAM centrum. Naast al getrainde gezondheidswerkers, zullen hier studenten meewerken die wat ze leren meteen in de praktijk brengen. Zij kunnen bij ons zien hoe je patiënten met respect behandelt en dat weer implementeren in het dorp waar ze zelf vandaan komen. De buren rond het centrum weten ons allang te vinden en het is bijzonder bemoedigend om te zien dat er nu minder kindersterfte is in onze wijk. Dat willen we ook graag zien in andere dorpen. Begin juni 2020 is het fundament voor de opleidingskliniek gestort…. een prachtig begin!

Filmpjes:

https://www.youtube.com/watch?v=Yhe3jBaULfQ&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=9kDZmVt91FE&feature=emb_logo

Gebedsbrieven aanvragen via : gebed@franksandra.nl

Nieuwsbrief

Voor de laatste nieuwsbrief en meer info ga naar www.franksandra.nl

Johan en Tineke Tensen

Sinds 2006 werkzaam voor OM Nederland

Wat doet OM ?
“Wereldwijd zijn er ruim 3 miljard mensen die niet of nauwelijks het Evangelie hebben gehoord. Dat raakt ons hart. Operatie Mobilisatie zet zich ervoor in dat juist onder deze minstbereikten gemeenschappen ontstaan van mensen die Jezus volgen” (citaat website OM-Nederland. Zie voor meer informatie https://www.operatiemobilisatie.nl )

Johan en Tineke’s taken

   • Johan is sinds 2006 werkzaam bij OM Nederland, waar hij, samen met enkele collega’s, zorgdraagt voor 130 Nederlandse OMers die naar het buitenland zijn uitgegaan.
   • Daarnaast onderhoudt hij contacten met hun familie, thuisfrontteam en zendende gemeente.
   • Sinds 2012 werkt Johan parttime in zijn kerkelijke gemeente, Vrije Baptistengemeente de Fontein in Emmeloord.
   • Tineke werkt als activiteitenbegeleidster.
   • Ze hebben vier kinderen, vier aangetrouwde kinderen en acht kleinkinderen.
   • Johan en Tineke zijn uitgezonden en worden ondersteund door de Fontein.
   • Ze zijn, onder de vlag van de Fontein, ook verbonden aan een gemeentestichtend initiatief in hun woonwijk.

Stukje geschiedenis van Johan en Tineke

   • 1956: Johan wordt geboren in Andijk, Tineke in Dedemsvaart.
   • 1979 – 1982: samen volgen ze een Bijbelschool.
   • 1983 – 1989 : Johan voorganger Baptistengemeente op Texel.
   • 1980 – 1990 : Johan maakt diverse reizen naar Oost-Europa en China om Bijbels te smokkelen.
   • Vanaf 1991 woonachtig in Emmeloord, waar Johan weer in de bloembollen heeft gewerkt, en daarnaast actief was in het preken, oudste zijn, zendingswerk en het geven van Bijbelstudies.
   • 2006 : Johan wordt gevraagd om ‘hoofd personeelszaken’ bij OM-Nederland te worden.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrieven zijn aan te vragen via johan.tensen@ziggo.nl

Jan Sluijs

Tot en met 2012 lid van de Gereformeerde kerk Andijk. Na mijn verhuizing naar Thailand, waar ik lid ben van de GRACE BAPTIST CHURCH Thailand. Het is een kleine kerk gemeenschap van ca 50 mensen, maar erg actief in Church planting. Ik heb daar mijn plaats gevonden door mee te helpen aan oa : kerkleden bezoeken, Bijbelstudie geven, boekjes maken met beeld uitleg van de Bijbel, gedeeltelijk onderhoud rond de kerk. Ook het helpen van een Pakistaans vluchtelingen gezin is op mijn pad gekomen. Dat is moeilijk, maar dankbaar werk om vooral Gods kracht daar in te zien.

Wilt u blijven bidden voor deze mensen, die altijd in angst leven.

Mijn gebeds punten zijn:

 • De voortgang van het Evangelie in Thailand en omliggende landen
 • Gods wijsheid om Bijbelstudie te geven
 • Vrijheid voor Christen asielzoekers in Thailand.

Nieuwsbrieven zijn aan te vragen via jsluy124@gmail.com

Daniel en Leonie Wierstra

Wij zijn Daniël en Leoni Wierstra. We wonen sinds januari 2019 in Mozambique en werken bij Jeugd met een Opdracht in Lichinga. JmeO heeft als motto ‘God kennen en Hem bekend maken’, dat is waarom we hier zijn. Zodat mensen de Here Jezus gaan leren kennen en ook leren hoe zij Hem bekend kunnen maken.

We  zijn betrokken bij het geven van trainingen en het bouwen van gebouwen. Je ziet dat mensen heel graag iets willen leren. Dat is prachtig om te zien. Het enthousiasme m.b.t. het delen van het evangelie : daar hoef je een Mozambikaan niet bij te helpen. Daar kunnen wij van leren. Zodra ze Jezus leren kennen, willen ze dat hun buren en familie dit goede nieuws ook horen. Wij kunnen bijdragen door onze ervaringen in te zetten en samen met onze lokale collega’s jonge christenen trainen zodat meer mensen over Jezus horen en leren Hem bekend te maken.

Met de kids, Rens en Seth, gaat het goed. Ze zijn meestal blij dat ze elkaar hebben en hebben ook een aantal vriendjes waar ze graag mee spelen. De taal is voor hen een stuk makkelijker dan voor ons en die spreken ze dus ook soepel. Ze hebben het goed hier. Vanwege Corona hebben we thuisonderwijs, maar normaal gesproken gaat Rens naar Cecavi, de basisschool van JmeO, waar hij het naar zijn zin heeft.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrieven zijn aan te vragen via leoniwierstra@hotmail.com of te vinden op hun website www.wierstra.nu. Via Instagram #familywierstra kun je de nieuwste foto’s en berichten zien.

Sam en Rodica Zwagerman

Sam kwam in 1996 voor het eerst in Moldavië en heeft daarna bijna niet meer in Nederland gewoond. Rodica kwam vanuit Roemenië 1999 als vrijwilligster naar Moldavië. Wij hebben elkaar leren kennen in Moldavië en  deelde dezelfde missie;  

Mattheüs 25:40
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

De nood was en is helaas nog steeds groot in Moldavië. Door de jaren heen is er veel van de grond gekomen we hebben hier 2 oudere dag centrums, twee naschoolse opvangcentrums, tafeltje-dekje projecten, thuiszorg, pleegzorg waarin inmiddels meer als 30 families meer als 100 kinderen hebben opgenomen, begeleid woon project, kinderkampen en jongere werk.

We werken hier samen met een inmiddels groot team. In het verleden hebben wij als gezin veel pleegkinderen in ons huis gehad zo’n 25 meisjes. Die zijn nu allemaal uitgevlogen wonen zelfstandig de meeste zijn getrouwd en hebben kinderen. Op dit moment werkt Rodica bij de naschoolse opvang en begeleid kinderen uit de eerste klas. Al deze kinderen hebben een zeer moeilijk achtergrond waardoor ze hulp nodig hebben. Sam is bezig om de organisatie minder afhankelijk te laten zijn van donoren. Er is hier nog een lange weg in te gaan maar het begin is er. We hebben bijvoorbeeld op een van de centrums het dak vol liggen met zonnepanelen. Er is inmiddels een kas vol met pioenrozen waarin mensen van het begeleid woon project in mee werken. En we zijn druk bezig een kleine bakkerij op te zetten om ten eerste onze projecten van eigen goed brood te voorzien, dagelijks gebruiken we 55 broden die hoeven we straks niet meer in te kopen. Daarnaast zijn we de verbindingsfactor tussen Nederland en Moldavië.

Door de jaren heen zijn er al veel Nederlands bij ons langs geweest gelukkig ook uit Andijk, die hebben zelf kunnen zien wat we hier doen en waarom het nodig is.

Nog nooit bij ons geweest? Neem contact op misschien kunnen we wat regelen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrieven zijn aan te vragen via info@hartvoormoldavie.nl of bezoek de website www.hartvoormoldavie.nl