Geloven

Geloven! Is dat wat voor mij?

Veel mensen in onze maatschappij oriënteren zich op wat er op religieus of spiritueel gebied wordt aangeboden. Soms uit nieuwsgierigheid, soms omdat men geconfronteerd wordt met moeilijke perioden in het leven.

Wat de reden ook is, u kunt zich op zo’n moment afvragen wat het christelijk geloof precies inhoudt. En wat het voor u kan betekenen.

Daarover willen we graag met u van gedachten wisselen in een persoonlijk gesprek. Daarbij is het niet ons doel u te ‘bekeren’. Dat kunnen wij ook niet. Wel willen we graag uitleggen wat we precies geloven, en waarom dat zo waardevol is in ons leven. En ook willen we graag ingaan op alle vragen die u misschien heeft over het christelijk geloof.

Hebt u interesse in een gesprek van mens tot mens of wilt u daar meer informatie over? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u dan ook wijzen op de groeien-in-geloof bijeenkomsten die wij organiseren.

Natuurlijk kunt u eerst verder rondkijken op onze website. Zie bijvoorbeeld onze activiteiten, waaronder ons cursusaanbod.
Of, als u zich eerst verder wil oriënteren op internet, de links op onze pagina [Links & Tips].

Wij, leden van de Gereformeerde Kerk Andijk, willen u graag vertellen waarom wij iedere zondag naar de kerk gaan. Kent u één van ons, spreek haar/hem aan! Natuurlijk mag u ook bellen met onze predikant, kerkelijk werker, scriba of één van de andere contactpersonen: zie de contactgegevens op de contactpagina.

Wij zien en spreken u en jou graag! God houdt van u, van jou, en wij ook!

De leden van de Gereformeerde Kerk Andijk