Taakgroep Beheer

Taakgroep Beheer

Aan deze taakgroep is het beheer van de bezittingen van de kerk opgedragen en zij is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de kerk.

Dit betekent dat de volgende zaken onder deze taakgroep vallen:

Onderhoud en vernieuwingen aan het kerkgebouw, de pastorie en hun inboedel en het terrein, rondleidingen, stencilkamer, kerktelefoon, parkeerwachters, kosters en hulpkosters en de Lichtboei 2.0.

Ook adviseert zij de kerkenraad over begroting en jaarrekening.

Jaarlijks wordt op de gemeenteavond verslag gedaan, zodra exploitatierekening en balans beschikbaar zijn.

De belangrijkste bron van inkomsten voor de kerk zijn de vaste vrijwillige bijdragen; de VVB’s, met daarnaast een aantal kerkcollecten.

Als daartoe aanleiding bestaat, wordt meegedaan aan de landelijke actie ‘Kerkbalans’. De administrateur zal de gemeente regelmatig op de hoogte houden van de financiële stand van zaken.

De taakgroep vergadert op de 1e dinsdag van de maand.