Missie & Visie

De Gereformeerde kerk van Andijk wil een warme plek zijn waar we God en elkaar kunnen ontmoeten.
Onze visie is dat wij een gemeenschap zijn van mensen die elkaar stimuleren om Jezus Christus, de Redder der wereld, na te volgen.

En wij doen dat

  • door God lief te hebben,
  • door er voor elkaar te zijn in vreugde en verdriet en
  • door anderen te laten delen in de blijdschap van het evangelie.

Deel onze visie, kies je social: