Schuldhulpmaatje West-Friesland

Het doel van SchuldHulpMaatje West-Friesland is het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie. De begeleiding van hulpvragers kan zowel op vrijwillige basis plaatsvinden als op basis van een verplichting die wordt opgelegd door een officiële hulpverleningsinstantie.

De stichting zet de voor begeleiding van hulpvragers zorgvuldig geselecteerde vrijwilligers in, die schuldhulpmaatjes worden genoemd. Deze schuldhulpmaatjes worden allemaal, conform landelijke uitgangspunten, landelijk geregistreerd en (her)gecertificeerd. SchuldHulpMaatje West-Friesland werkt hiervoor samen met SchuldHulpMaatje Nederland.

Elk jaar worden er nieuwe maatjes opgeleid. Dertig SchuldHulpMaatjes zijn op dit moment actief. De vraag naar hulp neemt nog steeds toe, maar dankzij de geweldige inzet van deze maatjes kan de wachtlijst gelukkig kort worden gehouden.

De maatjes worden aangestuurd door deskundige coördinatoren.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De schuldhulpmaatjes en de bestuursleden krijgen geen vergoeding, maar kunnen slechts aanspraak maken op binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen.

Het werk van Schuldhulpmaatje West-Friesland is alleen mogelijk door sponsoring, giften en donaties.

Deel onze visie, kies je social: