Financieel steunen

ONZE KERK IS …

… van een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die zonder geld moeilijk in stand kan worden gehouden.

Giften aftrekbaar voor belasting

De Gereformeerde Kerk te Andijk is door de Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw vaste vrijwillige bijdragen en andere giften zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voor deze giften aan onze kerk geldt – samen met uw giften aan andere goede doelen – een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10% van het drempelinkomen.

Drempelinkomen
Dat drempelinkomen is het totaal van het belastbare inkomen uit alle drie boxen van de inkomsten-belasting. U neemt het inkomen van u en uw fiscale partner voordat u de persoonsgebonden aftrek in mindering brengt. Stel dat dit inkomen bij u uitkomt op € 40.000, dan is de drempel bij de giftenaftrek dus € 400. Alleen het meerdere is aftrekbaar. Tot een maximum van 10%, hier dus € 4.000.

Drempel omzeilen
U kunt de drempel omzeilen, want deze geldt niet als u een periodieke gift voor minimaal vijf jaar vastlegt. Daartoe is een overeenkomst tussen u en onze kerk noodzakelijk. Die overeenkomst hoeft sinds 2014 niet meer via een notaris te lopen, onze penningmeester helpt u graag aan een formulier. Via dit formulier kunt u elke euro aftrekken van uw belastbaar inkomen. Met deze procedure kunt u dus uw VVB verhogen zonder dat het u netto geld kost!

Tussentijds beëindigen is mogelijk
U kunt altijd de periodieke gift intrekken. Dan valt alleen met terugwerkende kracht het bovengenoemde fiscale voordeel weg, en valt u onder de normale fiscale giftenaftrekregeling waarvoor de 1% drempel geldt en een maximum van 10%.

Giften via collecte

Ook uw zondagse giften in de collectezak kunt u meetellen. Mits u dit administratief kunt verantwoorden tegenover de belastingdienst. Dat kan door gebruik te maken van collectebonnen. U bestelt deze bonnen via een formulier, betaalt deze via uw bank en deponeert in plaats van contant geld één of meerdere bonnen in de collectezak.

Collectebonnen bestellen

Een formulier voor het verkrijgen van collectebonnen kunt u aanvragen bij de penningmeester van de kerk. Er zijn bonnen van € 0,25 – € 0,75 – € 1,25 en € 2,50, steeds per 20 te bestellen. U betaalt deze bonnen per bank onder vermelding van ‘collectebonnen’. Het ingevulde formulier levert u in via de brievenbus van de kerk en op zondagmorgen ligt een envelop met de bonnen voor u klaar in de postkast onder bij de bar onder de toren.

Rekeningnummers

Algemeen
NL81RABO 0302 4035 66 t.n.v. Geref. Kerk Andijk

Evangelisatie
NL90RABO 0302 4524 86 t.n.v. Evangelisatie Geref. Kerk te Andijk

Zending
NL08RABO 0302 4047 83 t.n.v. Zending Geref. Kerk te Andijk

Deel dit artikel, kies je social: