Opnames van de diensten

CD-OPNAMES VAN DE DIENST

De diensten zijn te beluisteren via de website. U kunt de reguliere diensten daar downloaden (MP3 formaat).

Voor mensen zonder computer: op verzoek wordt een dienst in onze kerk op een cd opgenomen.

Opnamen van doop-, trouw- of rouwdiensten worden tegen kostprijs van de cd aangeboden en blijven uw eigendom.