Onze organisatie

De Gereformeerde Kerk van Andijk is een bij de PKN (zie www.pkn.nl) aangesloten gemeente met ruim 1300 leden. In ons doen en laten staat het geloof in God centraal. Vanuit dat geloof willen wij zoeken naar Gods weg in deze tijd

De Kerk als geheel, evenals onze plaatselijke gemeente, is niet van onszelf. Net zoals alle andere kerken op de wereld is ook de Gereformeerde kerk van Andijk een gemeente van de Heer. Met alle kerken samen vormen wij het Lichaam van Jezus Chris-tus, waarvan Hijzelf het hoofd is. Christus bestuurt zijn kerk door zijn Woord en door zijn Geest.
Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en bij het besturen van onze gemeente volgen wij de regelingen die door de synode zijn vastgesteld in de Kerkorde en Ordinanties van de PKN.
Bij het leidinggeven aan zijn gemeente maakt Christus gebruik van de dienst van mensen, en dus van menselijke organisatiestructuren en van menselijke regelingen. Leiding geven aan de kerk is dus mensenwerk, dat wij hebben te verrichten onder biddend opzien naar de leiding van de Heilige Geest, waarbij we het Woord van God als leidend richtsnoer aanvaarden.

We kunnen drie niveaus van leidinggeven onderscheiden, namelijk
• op strategisch niveau
• op organisatorisch niveau
• op operationeel (uitvoerend) niveau.

De organisatiestructuur van onze kerk kent drie ‘bestuurslagen’, die in grote lijnen parallel lopen met deze drie niveaus van leiding geven.
Dat ziet er in de praktijk zo uit:

  • De strategische leiding berust bij de voltallige kerkenraad
  • De organisatorische leiding berust (in opdracht van de voltallige kerkenraad) bij de kleine kerkenraad waarin alle taakgroepen vertegenwoordigd zijn.
  • De operationele (uitvoerende) leiding berust (in opdracht van de voltallige en de kleine kerkenraad) bij de acht taakgroepen met elk hun eigen werkterrein.

Deel dit artikel, kies je social: