Kerk

Kerk – mensen

Veel mensen denken bij het woord kerk eerst aan een gebouw. Dit is geen Bijbels begrip van de kerk. De kerk is noch een gebouw, noch een kerkgenootschap. Volgens de Bijbel bestaat het Lichaam van Christus uit allen die voor hun verlossing in Jezus Christus geloven.

Het woord kerk is afkomstig van het Griekse woord “Ecclesia” wat “een bijeenkomst” betekent, of “zij die geroepen zijn”. De wortel van het woord “kerk” heeft dus niet betrekking op een gebouw, maar op mensen.

Dat is waar het ook in onze gemeente om draait, om mensen.

In de kerk is de een niet belangrijker dan de ander. Ieder is gelijk voor God. Toch zijn er ook binnen een kerkelijke gemeente ambten die moeten worden vervuld en de nodige zaken die geregeld moeten worden. Ambtsdragers, taakgroepen, commissies en andere actieve groepen dragen allen met elkaar zorg voor het goede reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente. Waarvan op deze pagina’s een overzicht.

Dat er vrijwilligers zijn die zich inzetten voor bepaalde taken in onze gemeente betekent overigens allerminst dat andere gemeenteleden hun gaven en talenten niet mogen inzetten. Integendeel, alleen samen kunnen we gemeente zijn, ieder is nodig.

Deel dit artikel, kies je social: