Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK)

De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK) is al meer dan 2 jaar actief in Westfriesland. Het werkgebied wordt gevormd door de burgerlijke gemeenten Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik, Hoorn, Koggenland en Opmeer. Het HWK biedt alle burgers van deze gemeenten hulp bij crisis en helpt graag direct en op maat.

De privacy van de cliënten wordt gerespecteerd, de hulp is gratis en toch professioneel. Dat kan omdat de kerken in Westfriesland die hulp mogelijk maken. De kerkelijke instanties die participeren in de stichting zijn Parochiële Caritasinstellingen van de R.K.-parochies en de diaconieën van de Protestantse Gemeentes (PKN) in het werkgebied.

De aard van de hulpvragen is heel divers. De hulpverleners worden ingeschakeld als er sprake is van een crisis. Door de tijd te nemen voor cliënten komen vaak onderliggende vragen aan de oppervlakte, zoals drank- en drugsproblematiek, zorgen, depressie, eenzaamheid, schulden, eenzaamheid en rouw.

Begrip, tact, geduld en praktische hulp zijn sleutelwoorden. HWK-hulverleners hebben tijd om echt te luisteren. De tijd en de aandacht van een HWK-hulpverlener geeft mensen vaak hun gevoel van eigenwaarde terug. Op grond van “Ik ben de moeite waard” gaan ze vaak zelf werken aan het oplossen van hun probleem. Dat hoeven ze nooit alleen te doen. De HWK hulpverlener loopt een eindje mee, ook – als het nodig is – als de eigenlijke hulp door een gespecialiseerde instantie wordt verleend. HWK werkt met veel instanties samen, maar heeft ook zelf een uitgebreid netwerk.