Onze predikant

Onze huidige predikant is ds. Jacobus (Koos) Staat. Hij is verbonden aan onze kerkelijke gemeente op zondag 22 januari 2012 in de morgendienst door dominee mw. C.M. (Carolina) den Hertog.

Geroepen naar Andijk

Op dominee Staat is door onze kerkenraad – met volledige instemming van de leden van onze kerk – in september 2011 een beroep gedaan om naar Andijk te komen. Een beroep, aangenomen door ds. Staat na veel gebed om wijsheid voor zijn besluit. Ds. Staat: “Ik voelde mij duidelijk geroepen. God roept mij naar Andijk. En als God mij roept, dan ben ik er voor de Andijkers.”

Predikant die luistert

Het klikte voor ds. Staat ook duidelijk met de door onze kerk opgestelde profielschets: ‘Wij zoeken een dominee die, net als wij, Jezus centraal heeft staan. Wij willen een dominee die ons helpt om ons een kerk, een geloofsgemeenschap, te laten zijn waar God en medemens centraal staan, ook de medemens buiten de kerkmuren’. Ds. Staat: “Dat is ook wat mij naar Andijk trekt. Ik wil een samenbindend figuur zijn met steeds in mijn achterhoofd dat Jezus gezegd heeft: Oordeelt niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Ik wil luisterend naast de mensen staan. Daarvoor kom ik naar Andijk.”

Predikant met hart en ziel

Als kleine jongen wilde ds. Staat al niets anders dan dominee worden. “Ik ging altijd graag naar de kerk. Ik genoot ervan om de predikant in zijn prachtige zwarte toga met witte bef te zien en te horen spreken over Gods liefde. Die blijde boodschap doorgeven, dat leek mij prachtig.“ Zijn studiekeus was dan ook logischerwijs gymnasium (want: Latijns en Grieks) en vervolgens theologie aan de VU.
Aan zijn roeping tot predikant heeft ds. Staat nooit getwijfeld. Spreken voor – en vooral ook mét – mensen over het christelijke geloof, het geloof in Christus, over wat Jezus voor een mens kan betekenen: dat doet hij met hart en ziel. (Dat hebben wij, gemeenteleden, in de afgelopen jaren – geschreven oktober 2016 – ook als zodanig ervaren. En zijn daar heel blij mee.)

Predikant met ervaring

Met dominee Staat (toen 53) kwam een ervaren predikant naar Andijk. Jonge jongen voelde hij zich toen hij in 1983 als predikant aan zijn eerste gemeente verbonden werd. Staat: “Ik ben begonnen in een klein kerkje in het Friese dorp Munnekezijl. Als 25-jarige moest ik begrafenissen leiden en mensen bijstaan die veel ouder waren dan ik. Ik heb meer aan die mensen gehad dan zij aan mij.” Na Munnekezijl volgde Yerseke (1988), Haarlem (1993) en Rijnsburg (1995). In 2002 kwam hij als deeltijdpredikant, 50%, naar Zunderdorp en voor de andere 50% als evangelisatiepredikant bij de Stichting Diensten met Belangstellenden in Amsterdam.

Een ervaren predikant die ook heel goed weet wat voor veel geboren Andijkers geldt: opgroeien in een tuindersgezin. Dat brengt met zich mee: hard meewerken in je vrije tijd. Zijn vader, tomaten-, sla- en komkommerkweker in Barendrecht, zag eerst nog in zijn Koos een opvolger in de groentekwekerij, maar respecteerde en stimuleerde zijn keus voor het domineeschap.

Landelijk is ds. Staat vooral bekend van een zestal (dag)boekjes voor jongeren die hij geschreven heeft en van zijn medewerking aan diverse radio-uitzendingen van de Evangelische Omroep.

Predikant met gezin

Ds. Staat trouwde in 1981, zijn vrouw en hij hebben twee dochters en een zoon. Hun oudste dochter woont ook op Andijk. Zijn gezin is voor ds. Staat ook zijn rustpunt: “Het meest ontspannen vind ik thuis zijn”. Verder ontspant ds. Staat zich graag met het luisteren naar muziek, met lezen en met wandelen.

Contact

U kunt hem bereiken via de mail: j.staat@gereformeerdekerkandijk.nl en via de tele-foon: 0228-756096. Zijn adres: Middenweg 6. Hij heeft op woensdag zijn vrije dag.

Oud-predikanten

Deel dit artikel, kies je social: