Taakgroepen

De activiteiten van de acht taakgroepen

Er zijn ongeveer 200 gemeenteleden actief betrokken bij commissies en werkgroepen, bij het jeugdwerk, of bij een van de andere activiteiten die in het Jaarboekje staan opgesomd.

Om de samenhang tussen de activiteiten te bevorderen zijn er acht taakgroepen in het leven geroepen. In elk van de taakgroepen worden commissies, werkgroepen en activiteiten samengebracht die in een bepaald werkveld actief zijn.

Elke taakgroep heeft als opdracht om uitvoering te geven aan de activiteiten van het eigen werkveld door te stimuleren, te coördineren, en, waar gewenst, te initiëren.

U vindt in het menu rechts meer informatie over de verschillende taakgroepen.

Deel dit artikel, kies je social: