Gemeentediaconaat

Wat doen wij allemaal?

Wij verzorgen de kerst attenties die de contactpersonen in de wijk mogen uitdelen voor kerst aan ouderen en alleenstaanden.

Ook zijn wij vanaf oktober al bezig om de jaarlijkse Kerstinn te verzorgen.
Daar komen gemiddeld 55 mensen bijeen om met elkaar de geboorte van Jezus te vieren. We drinken gezellig koffie en thee met elkaar, er wordt een kerstverhaal verteld en we zingen mooie kerstliederen. Ook hebben we altijd een koortje of er komen een paar leden van Sursum Corda om een kleine muzikale bijdrage te leveren. Het is elk jaar weer een verrassing wat er gaat komen.
Daarna gaan we met elkaar eten en gaat iedereen weer huiswaarts.

Als dan het nieuwe jaar is aangebroken, beginnen we alweer met het organiseren van de gemeentezondag.
Iedereen is welkom om na de kerkdienst gezellig koffie/thee met wat lekkers erbij te komen halen.

In maart komen wij als gemeentediakenen weer bij elkaar om de jaarlijkse dorpentocht te organiseren.
De route moet worden uitgestippeld en we zoeken natuurlijk een mooie locatie om gezellig even op te steken.

U ziet het, wij zitten niet stil in het gemeentediaconaat.

We hopen u snel te mogen begroeten bij één van onze activiteiten.

Deel onze visie, kies je social: