Jeugdwerk

Het jeugdwerk van onze kerk is volop in beweging en wordt ondersteund door de HGJB (Ruben Vlot) tot en met het seizoen 2016/2017. Dit heeft geresulteerd in een nieuw geschreven jeugdbeleidsplan dat tot stand is gebracht in samenspraak met alle jeugdwerkers. In een aantal bezinningsmomenten waarvoor alle jeugdwerkers waren uitgenodigd zijn onderstaande kernwaarden het belangrijkste gevonden om als fundament te dienen voor het nieuwe jeugdbeleidsplan:

goldencircleWhy? Samen achter Jezus aan.
How? Leren, Vieren, Delen en Verbinden.
What? Wij beloven dat we:

  • naar je zullen omzien en weten wie jij bent (Verbinden);
  • plekken zullen creëren waar jij jongeren en ouderen uit de gemeente kunt ontmoeten. (Verbinden);
  • jou de verhalen uit de Bijbel zullen vertellen (Leren);
  • jou leren om te bidden (Leren);
  • ons persoonlijk geloofsverhaal met jou delen (Delen);
  • jij altijd met jouw verhaal bij ons terecht kunt (Delen);
  • samen veel plezier en vreugde hebben (Vieren);
  • niet alleen over het geloof zullen praten maar het ook met elkaar beleven (Vieren).

Bovenstaande kernwaarden kunnen goed als volgt worden gelezen:
Waarom doen jeugdwerkers in onze gemeente datgene wat ze doen: omdat de gezamenlijke innerlijke drijfveer is om samen met onze jeugd achter Jezus aan te willen. Dit verlangen we te doen door samen met hen te leren, te vieren, te verbinden en onze (geloofs)levens te delen in relatie met God en met elkaar. In de vele activiteiten die er voor onze jeugd zijn willen we onder andere de acht geformuleerde beloftes een plek geven, omdat wij geloven dat deze beloftes er aan bij zullen dragen dat de jeugd van onze gemeente en van Andijk die we ontmoeten hierdoor de God van Abram, Isaak en Jakob zullen leren kennen en hopelijk erkennen als Heer van hun leven.

Uiteraard is bovenstaande een dynamisch traject en verlangen we ernaar om tijdens de bezinningsmomenten voor alle jeugdwerkers gedurende een kerkelijk seizoen het jeugdbeleidsplan verder concreet, maar vooral ook praktisch te maken voor alle bestaande activiteiten. Onze kerkelijk werker Carola Veldhuizen zal hier ook een belangrijke rol in gaan vervullen.

Voor informatie over onze activiteiten voor en door de jeugd van onze kerk, zie het menu Activiteiten.

De jeugdouderlingen worden in hun werk ondersteund door onze kerkelijk werker, Carola Veldhuizen, en alle jeugdwerkers worden toegerust voor hun belangrijke taak: onze kinderen en jongeren bekend maken met het evangelie van Jezus Christus en hen begeleiden in hun geloofsopbouw.

De taak van de jeugdwerkers is niet eenvoudig en ondanks de inzet van zovele vrijwilligers, blijft het altijd zoeken naar wegen om toegang te vinden tot de kinderen en de jongeren, om aan te sluiten bij hun belevingswereld. Zij doen dit echter vanuit de volle overtuiging dat we onze jeugd de rijke boodschap van het evangelie niet mogen onthouden en weten zich in hun werk gesterkt door de gebeden vanuit onze gemeente!

Wij als jeugdouderlingen zijn enorm dankbaar voor ieder die zich inzet voor het jeugdwerk.

Mentorschap

Met het doel om een brug te zijn tussen de kerk en de tieners die afscheid hebben genomen van de kindernevendienst om zo de tieners (pastoraal) te ondersteunen in hun zoektocht naar volwassenheid, koppelen wij aan iedere tiener een ‘In Between’-stel.

In de eerste plaats zijn het natuurlijk de ouders die hun tiener hierin ondersteunen, maar ook de kerk heeft hierin een taak.

De essentie van het ‘In Between’ stel en ‘hun’ tiener, ligt niet op activiteiten (die zijn er al genoeg) maar op relatie.

Belangrijke pijlers hiervan zijn: Verbinden, Leren, Delen en Vieren.

Mede middels de ‘In Between’ stellen, willen we omzien naar de tiener, weten wie hij/zij is, hen ontmoeten, ons persoonlijke geloofsverhaal delen, plezier beleven, maar ook een plek bieden waar zij altijd terecht kunnen.

Het belangrijkste is dat de tiener en het ‘In Between’ stel een klik met elkaar hebben. Ook dit jaar zijn er weer stellen bereid gevonden om zich aan een tiener te laten verbinden.

We hopen zo de tieners én hun ouders wat extra ondersteuning te bieden vanuit onze gemeente in deze kwetsbare maar mooie fase van hun leven.

Als u/jij vragen hebt, stel die gerust aan één van de leden van onze werkgroep. (zie het jaarboekje voor namen)

Jongerencontactwerk (18 t/m 25):

De ervaring leert ons dat er naast enthousiaste jonge gemeenteleden, die betrokken blijven bij onze gemeente en een keuze voor de Heer hebben gemaakt, dit kenbaar hebben willen maken door hun geloof te belijden aan God. Te midden van zijn gemeente zijn er ook jongeren die we uit het oog verliezen. Enerzijds door studeren buiten de plaats of door het verwateren van de verbondenheid met onze gemeente. Binnen het jongerencontactwerk proberen we de contacten met jongeren in deze leeftijdscategorie te onderhouden.

Heb je hart en passie voor de jeugd en wil je betrokken raken bij het jeugdwerk:

stuur dan een mail naar: jeugdouderling@gereformeerdekerkandijk.nl.
Financieel betrokken raken kan ook door een gift te geven t.b.v. ons jeugdwerk: NL42RABO 0135 7589 47 t.n.v. jeugdwerk Gereformeerde kerk Andijk.

Deel dit artikel, kies je social: