De kerkdienst: een waardevol uur

 “Eén dag in de week is speciaal voor Mij”, zegt God, “één van de zeven. Omdat álle dagen van Mij zijn”.

Omdat álle dagen van God zijn, daarom is er die éne dag die je daar telkens weer aan herinnert.
En op die éne dag, op zondag, houden wij een kerkdienst.
Dan komen wij samen om te zingen, te bidden, uit de Bijbel te lezen en naar een preek te luisteren.
En natuurlijk begroeten wij elkaar en delen onze gaven in de collecten.
Waardevolle momenten in een uiterst waardevol uur.
Op deze pagina hebben wij enige van die waardevolle momenten uitgelicht.

De groet

“Genade en vrede voor u en jullie van God de Vader die boven ons is, God de Zoon die bij ons is en God de Geest die in ons is.”

Het gebed om de Heilige Geest

In dit gebed spreken wij het vertrouwen uit dat God Zelf effectief werkzaam zal zijn in onze samenkomst. Zodat onze harten opengaan en ons verstand wordt verlicht. Maranata!

In het besef dat de genade en de liefde uiteindelijk van God Zelf komen wordt de kerkdienst een heilig gebeuren waarin wij troost en bemoediging ondervinden. Geloof, hoop en liefde komen tot leven.

De samenzang

In de combinatie van zang, tekst en muziek zingen we voor Gods aangezicht. We loven God en geven uiting aan onze vreugde. Omdat Jezus Christus de zonde heeft overwonnen en de dood heeft overwonnen. We geven uiting aan onze verslagenheid en berouw, omdat wij de nood in de wereld zien en ons schuldig weten. En we kunnen dat doen zonder naar woorden hoeven te zoeken, die worden immers geprojecteerd ….

De gebeden

Bidden is praten met God. Danken voor alle goede dingen die Hij ons geeft (dankbede), God loven en prijzen, omdat Hij goed voor ons is (lofprijzing), bidden voor de nood van de wereld en voor ons zelf en voor vergeving en genade voor de zonden die wij gedaan hebben (smeekbede), bidden voor gemeenteleden die daarom gevraagd hebben of die bijvoorbeeld ernstig ziek zijn (voorbede).

De kerkdienst: een uur vol waardevolle gebeurtenissen, waarvan vele met gemeenschappelijke handelingen.
Wij zijn geen toeschouwers, maar actieve deelnemers aan de dienst.

De preek

Na lezing uit het Woord van God vertrouwen wij er op dat de preek opnieuw een werkzaam Woord van God wordt. Niet aan te nemen als een boodschap van mensen, maar ‘als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft‘ (1 Tess. 2:13).

 

De zegen

Aan het einde van een kerkdienst krijgen wij de zegen mee. Hierin wordt duidelijk dat de dienst voor God niet alleen in een kerkdienst gebeurt maar ook in het dagelijks leven verder gaat. Wij worden de wereld ingestuurd, wij hebben het evangelie gehoord om er dan ook door de week naar te leven en het evangelie door te geven. De zegen bestaat uit woorden die rechtstreeks uit de bijbel komen en staan in 2 Korintiërs 13:13 ‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.’ (NBV) Hiermee wordt ons beloofd, dat als wij hierna naar huis gaan en het leven van alledag weer oppakken, God met ons mee zal gaan met Zijn liefde. Halleluja!

Helemaal geweldig om wekelijks met zoveel mensen samen te luisteren naar wat de Here zegt: “Kom nou maar bij Mij.
Dan zal Ik het je nog een keer vertellen. Wil je luisteren? Wil je Mij geloven? En wil je dan je leven aan Mij geven?”

Deel dit artikel, kies je social: