Mooi is het om te horen dat de overheid ons te hulp schiet met tegemoetkoming in de kosten van de energie bij ons thuis. Helaas is onze overheid niet in staat om maatwerk te leveren. Wat we hiermee bedoelen is dat mensen die deze bijdrage het hardst nodig hebben of anders gezegd het zwaarst getroffen worden te weinig krijgen en andere mensen die het niet (of minder) nodig hebben teveel krijgen. We hebben het dan met name over de maanden november en december 2022. Ieder huishouden krijgt via zijn energieleverancier ongeveer Eur. 190,- terug over de maanden November en December. Het gaat om een extra belastingkorting op de energierekening en daar bovenop een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit in 2022. Mensen met een warmtepomp en zonnepanelen hebben dit in die maanden waarschijnlijk niet, of maar gedeeltijelijk nodig. Mensen die een vast contract hebben voor meerdere jaren waarschijnlijk ook niet.

Een extraatje van het Rijk is natuurlijk nooit weg. Maar wat we ook zouden kunnen doen is het volgende:
Een ieder die denkt dat hij deze tegemoetkoming kan missen (of een deel ervan) nodigen we uit om dat te storten op de rekening van de Diaconie. Wij bewaren dat geld en nodigen mensen uit die echt in de problemen komen deze winter, om aanspraak te maken op een bijdrage uit deze ‘pot’. Zo kunnen wij er voor zorgen dat er een beetje meer ‘maatwerk’ geleverd wordt. Op deze manier proberen we het geld beter te verdelen en kunnen we heel veel voor elkaar betekenen!

Graag nodigen we mensen uit hun bijdrage te storten op rekeningnummer:
NL28RABO 0302 4038 41 onder vermelding van “Energie perikelen”

Het geld wat gegeven wordt kan voor de belasting worden opgegeven als gift en is dan ook nog aftrekbaar waardoor er evengoed nog weer een deel terugkomt bij de gevers. Des te meer stimulans om hier aan mee te werken lijkt ons!

Ook nodigen we mensen uit om aan te geven dat zij aanspraak willen maken op een bijdrage uit dit potje. We vragen hierbij met name ook de contactpersonen, diakenen en ouderlingen ogen en oren open te houden en mensen die in de problemen zijn (wat geen schande is, want dit kan ons allemaal overkomen) zich te melden bij de diaconie. Het gaat dan om een eenmalige uitkering, niet om een maandelijkse ondersteuning. Aanvragen graag sturen via de mail naar leowimdekroon@outlook.com of bellen met 06-53754338

Namens de Diaconie Gereformeerde Kerk Andijk, Leo Wim de Kroon