Het gebeurt niet vaak dat het liturgisch meubilair wordt uitgebreid. Nu is dat wel het geval en is het waardevol om daar bij stil te staan en een toelichting op ontwerp en uitvoering te geven.
Het liturgisch centrum is namelijk op zondag 9 januari 2022 uitgebreid met een gedachtenistafel.
De dienst waarin het ontwerp en het gebruik van de tafel door dominee Staat is toegelicht kunt u nog eens terugkijken via onze eigen website of via www.kerkdienstgemist.nl.

Waarom een gedachtenistafel?
Overleden dierbaren horen bij de gemeente, zij worden niet vergeten. Om dit zichtbaar te maken is er een gedachtenistafel geplaatst op het liturgisch centrum. Symbolisch leggen we onze overleden dierbaren door middel van gedenkstenen in de liefdevolle handen van God.

Het ontwerp
De Taakgroep Eredienst heeft de heer Mark Fuller gevraagd om het ontwerp van een gedachtenistafel te maken. Hij is ook de architect van onze liturgische tafel en de doopvont. Door de heer Fuller wordt zijn ontwerp als volgt toegelicht.

Het ontwerp is gebaseerd op het idee van het leggen van gedenkstenen. In de Joodse traditie worden deze op een grafsteen gelegd. Daaruit voortkomend kwam het idee om het tafelblad als een denkbeeldige grafsteen te symboliseren. De oppervlakte waar de gedenkstenen op worden gelegd is glad maar niet glanzend. De zijkanten zijn grof afgewerkt alsof de steen met de hand gebroken en gespleten is. Alles zweeft op een onderstel dat past bij de al bestaande ontwerpen, zoals genoemd de liturgische tafel en de doopvont.
De achterkant van de tafel is iets verhoogd zodat de L-vorm (uit het hout en andere meubilair) terugkomt. Op deze manier behouden we de vormtaal. Daarnaast geeft het een achterkant voor de gedenkstenen, zodat ze beter uitkomen. De verhoging geeft daarnaast de mogelijkheid om een maandafscheiding te laten zien door middel van een inkeping en de ingegraveerde eerste letter van de maand.
De maanden van het jaar worden zichtbaar gemaakt en van elkaar gescheiden door middel van kleine groeven in het blad en in de omhoogstaande achterkant. De gedenksteen wordt gelegd in de maand waarin de persoon is overleden. Het geven van een specifieke plek geeft meer binding met de overledene.

Note: stenen vergaan niet zoals bloemen, ze hebben een eeuwigheidswaarde. De onvergankelijkheid van de stenen staat ook symbool voor eeuwige liefde en geloof, voor altijddurend respect en verbondenheid met de dierbare overledene.

Realisatie
Het ontwerp heeft geresulteerd in een prachtige gedachtenistafel. We zien twee keer de L-vorm terug, symbool voor de handen van God. Het materiaal van het blad is van dezelfde steensoort – Belgisch blauw graniet – als de doopvont. Het blad is licht gebogen als bij een omarming. De kanten daarentegen zijn ruw en laten daarmee zien dat er een breuk door onze wereld loopt. De maanden van het jaar zijn gescheiden door subtiele strepen en omdat we het kerkelijk jaar volgen, is de eerste maand de maand december, vervolgens januari en zo verder.

Gebruik
Wanneer er iemand overlijdt wordt er een gedachtenissteen gemaakt met daarop de naam van de overledene en de overlijdensdatum. Deze steen wordt op de zondag na de afscheidsdienst op de gedachtenistafel gelegd. Daarmee maken we zichtbaar dat we onze geliefde overledene in de handen van God geborgen mogen weten. In de vorm van de gedachtenissteen zal de overledene elke zondag in ons midden zijn tot Eeuwigheidzondag. Op Eeuwigheidzondag wordt de steen aan de familie meegegeven.

Met dank aan:
Mark Fuller – ontwerp
Ryan Haarbrink van InsertaKNS – meubel
Gerard Vreeker van Jan Reek natuursteen– tafelblad

De kosten van de gedachtenistafel zijn gedragen door een meelevend gemeentelid.