Zondag 21 november 2021 herdachten wij in liefdevolle herinnering onze gestorvenen, met name hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. God wil niemand missen en daarom behoren zij en wij bij de ene kerk van alle plaatsen en alle tijden.

De namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar ons zijn voorgegaan zijn één voor één genoemd. Telkens is een kaars ter nagedachtenis ontstoken aan de brandende paaskaars, die symbool staat voor onze levende Heer, die het Licht voor de wereld is.