Na een jaar uitstel vanwege de corona kunnen we deze bijeenkomst aankondigen:

Op Israël zondag 3 oktober komt de zanger Christian Verwoerd naar Andijk om ons via beeld en muziek mee te nemen naar Israël.

Hij schrijft op zijn website : “Het is mijn doel om het Koninkrijk van God bekend te maken aan iedereen die het wil horen. In deze tijd waarin het geloof steeds meer onder vuur komt te liggen, en waarin we tegelijkertijd veel Bijbelse profetieën in vervulling zien gaan, geloof ik dat het hard nodig is elkaar aan te sporen om Jezus te (blijven) volgen. Ik hoop dat mijn muziek daar een steentje aan mag bijdragen”.

Een avond die we in samenwerking met de taakgroep Jeugd & Jongeren organiseren.