De Taakdienst Eredienst organiseert op zondag 5 september a.s. een Roept U Maar-dienst! In deze dienst krijgt u weer de gelegenheid om een lied naar keuze op te geven. De dienst begint om 19.00 uur en de organist is Marco Vriend. Grijp deze kans om weer heerlijk met elkaar te zingen!

Elke RUM-dienst bevat een grote variatie liederen om te spelen en te zingen. U bepaalt gezamenlijk het repertoire. Misschien vindt u het fijn om toe te lichten
waarom een bepaald lied voor u bijzondere betekenis heeft, maar dat is geen verplichting. Kortom, roept u maar!

U kunt uw keuze ook vooraf kenbaar maken via het e-mailadres TGeredienst@gereformeerdekerkandijk.nl. Graag uiterlijk vrijdag 3 september!
Bezoekers uit alle wijken (en gasten) zijn deze dienst van harte welkom.