Iedere zondag brandt in onze kerk de Paaskaars, als symbool van Gods licht dat het donker overwint. Elk jaar wordt met Pasen een nieuwe kaars in gebruik genomen. Het licht van Pasen begeleidt ons het hele jaar. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis kan het branden van een (kleine) paaskaars betekenis krijgen als ritueel bij speciale gelegenheden, een moment van bezinning of bij de online kerkdienst.

Een voorbeeld van de te bestellen kaarsen vindt u hieronder.

  

 

 

Omschrijving van de reliëfs

Reliëf A: Emmaüsgangers

Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 24: 11 – 35) vindt plaats in de tijd die onmiddellijk volgde na de opstanding van Christus. Twee volgelingen van Hem zijn onderweg naar het dorp Emmaüs. Christus voegde zich bij hen, maar zij herkenden hem niet. In Emmaüs aangekomen nodigden ze hem uit voor de maaltijd, in een herberg. Pas toen Christus het brood ging breken als bij het laatste avondmaal, herkenden zij hem. Hij verdween spoorslags. Een prachtig onderwerp voor Pasen, het feest van de opstanding.

Reliëf B: De Levensboom
De levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. De christelijke Openbaring van Johannes noemt “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom. In Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor Wijsheid.

Reliëf C: Beschermende Aarde

Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de Corona-pandemie. Het is het verlangen van iedereen dat Gods handen de Wereld zal behoeden voor alle gevaren die nu zo dichtbij zijn gekomen, maar ook het vertrouwen dat Hij ons weer zal leiden naar betere tijden zoals beschreven in Psalm 138: 8.

Reliëf D: Zon, vissen en druiven

Prachtig realistisch wasreliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van 2 vissen; de belichaming van Christus om de mensheid te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.’

Reliëf E: Chi-Rho kruis

Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of Christus Monogram/Pax Christus = Vrede Christus).

 Reliëf F: Vredesduif

Een Chi-Rho kruis met daaronder de Vredesduif in een oranje/geel medaillon.

 

PRIJZEN

Afb. A. Emmaüsgangers, en B. De Levensboom (met opdruk en wasreliëf)

PRIJS:   30 CM  € 33,00   40 CM € 39,80   60 CM € 65,00

 

Afb. C. Beschermende Aarde, D. Zon, Vissen en Druiven, E. Chi-Rho kruis en F. Vredesduif (wasreliëf)

PRIJS:   25 CM  € 20,50   30 CM  € 27,00   40 CM € 33,75   60 CM € 58,95

 

Kandelaar I (doorsnede 11,5)  € 6,10 en Kandelaar J (doorsnede 8 cm)  € 5,50

 

 

U KUNT BESTELLEN VIA E MAIL: TGeredienst@gereformeerdekerkandijk.nl of via telefoonnummer 06 573 422 23 (Cees Mellema, Dijkweg 140.

Bij bestelling graag uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.

Het reliëf ( A, B, C, D, E of F ) en het formaat dat u wilt hebben (25 cm *, 30 cm, 40 cm of 60 cm lang) * reliëf A en B zijn niet in 25 cm leverbaar. U betaalt bij bestelling via IBAN NL81 RABO 0302 4035 66 t.n.v. Geref. Kerk Andijk

Vermeld ook of u een kandelaar wilt hebben: type J uitsluitend voor huispaaskaarsen tot 25 cm of type I voor de overige huispaaskaarsen.

U kunt bestellen tot en met vrijdag 26 februari 2021. De kaarsen zijn zaterdag 27 maart aanstaande tussen 10-12 uur af te halen in de kerk