Afgelopen week werden we opnieuw geconfronteerd met strengere regels ivm de ontwikkeling van het coronavirus.
Het blijkt dat in onze regio de verspreiding op dit moment ernstige vormen aanneemt. Het virus komt wel heel dichtbij, ook in onze (kerkelijke) gemeente.
Zelfs onder jonge kinderen in de leeftijd van de basisschool nemen de besmettingen toe. Hierom zijn al eerder deze week de “oudste” klassen naar huis gestuurd.

In eerste instantie leken de maatregelen die deze week gepresenteerd zijn weinig tot geen consequenties te hebben voor ons kerkzijn.
Bij nader inzien en na het lezen van het advies van de PKN cq. Classis Noord-Holland hebben wij ons opnieuw beraden.

Dit advies luidt:
1. Het moderamen van de Protestantse Kerk kan zich goed voorstellen dat gemeenten gedurende deze lockdownperiode de voorkeur geven aan online vieringen.
2. Wanneer men er voor kiest om toch samen te komen, bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen, dan kan dit met maximaal 30 mensen.

We ons de vraag gesteld welk signaal we afgeven naar de mensen om ons heen als wij als gemeente bij elkaar blijven komen met 30 mensen.
We hebben daarom als volgt afgesproken;

  • De komende diensten zenden we online uit zonder kerkgangers met uitsluitend medewerkers (ingevolge advies 1 PKN).
  • Er zal, mede door de sluiting van de scholen, ook geen kinderdienst zijn.
  • We maken een uitzondering op Eerste Kerstdag (ingevolge advies 2 PKN) door alleengaanden uit te nodigen in de dienst aanwezig te zijn. Maximaal 30. Het uitnodigen van deze groep is reeds in gang gezet.
  • De kinderdienst op Tweede Kerstdag laten we niet doorgaan, gezien de besmettingen onder deze leeftijdscategorie en de noodzakelijke begeleiding door de ouders.

We verkeren in onzekere tijden waarin we ons vasthouden aan ons geloof en vertrouwen hebben in een betere tijd die komt.
Laten we daarom omzien naar elkaar, bidden voor elkaar en rekening houden met elkaar.

Namens het moderamen;
Dominee Staat
Wim Nanne Vriend
Cees de Vries