De diaconie wil ook dit jaar weer kerstpakketten inzamelen voor onze medemens.

U kunt uw kerstpakket inleveren op het volgende adres:
Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.

U kunt hiervoor contact opnemen met:
Annelies Schuurman tel. 591824 of met
Carina van Dokkum tel. 582259.
Graag na 18.00 uur.

Wij hopen met deze actie weer heel veel mensen/gezinnenblij te kunnen maken!

Namens de diaconie hartelijk bedankt!