In de kerkdienst van zondag 22 november a.s. gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

De coronacrisis heeft helaas gevolgen voor de manier waarop wij deze dienst kunnen houden. Er mogen maximaal 30 personen, in dit geval familieleden, in de kerkzaal aanwezig zijn. Overige familieleden en alle gemeenteleden kunnen de dienst via een livestream volgen. Het koffiedrinken en de ontmoeting na de dienst voor de nabestaanden kunnen spijtig genoeg niet plaatsvinden.

Door het noemen van de namen en het aansteken van een kaars door de nabestaanden staan wij deze zondag nogmaals stil bij het verlies van hun dierbaren. Ook zal er een kaars worden aangestoken ter nagedachtenis aan alle gestorvenen die niet worden genoemd.

We zien uit naar een bemoedigende dienst waarin ds. Staat zal voorgaan. Muzikale medewerking zal worden verleend door Jorim de Kroon. Er is deze zondag wel kinderkerk maar geen crèche.

De gestorvene

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal om met zijn tweeën te staan.

Ida Gerhardt

 

Namens de Taakgroep Eredienst