De kerkenraad heeft besloten om het advies vanuit de PKN en de overheid, met betrekking tot de kerkdiensten in oktober, te volgen.
De PKN adviseert;

Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

De keuze die wij als kerkenraad hierin gemaakt hebben gaat natuurlijk niet van harte omdat we vinden dat wij, als Gereformeerde kerk van Andijk, er alles aan gedaan hebben wat in ons vermogen ligt om de kerkdiensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch is het goed om hierin de richtlijnen te volgen en na te leven.

Dit houdt in dat de kerkdiensten voor de maand oktober, dat zijn 11, 18 en 25 oktober, maximaal 30 mensen in de kerk aanwezig mogen zijn buiten de medewerkers om. Deze diensten kunnen, net als voorgaande diensten, thuis on-line gevolgd worden. De kinderdiensten en crèche gaan gewoon door.

De mensen die zich voor komende zondag hebben opgegeven zullen door iemand van het wijkteam worden gebeld met de mededeling dat er zondag geen dienst is.

Wie mogen er dan wel naar de kerk komen?
– De ouders van de kinderen die naar de kinderdienst gaan worden gebeld dat zij welkom zijn bij de dienst. De kleinsten zijn welkom in de crèche.
– Ook zullen de mensen die geen internetaansluiting hebben, die bij ons bekend zijn, worden gebeld dat zij in de dienst welkom zijn.