Zondag 13 september hadden we een geslaagde fietssponsortocht voor Moldavië. Zo’n 20 volwassenen en 22 kinderen hebben meegefietst en er is €2200,= gesponsord !
Alle gevers hartelijk dank !

Namens de ZWO commisse,
Marleen den Boer