Diverse hulporganisaties hebben de handen in een geslagen door gezamenlijk geld in te zamelen via Giro 555. Ook giften die via Kerk in Actie binnenkomen gaan naar dit gironummer. Op 14 augustus was er al bijna 11,5 miljoen euro opgehaald. Dus de actie loopt gelukkig goed. Gemeenteleden die hier ook graag hun steentje aan willen bijdragen kunnen dit zelf doen door geld over te maken naar NL08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag.