Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

Kerk in Actie ondersteunt kerken tijdens deze stille coronaramp.

De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dat bedrag stijgt elke week.

Namens de gemeente hebben we, ook als ZWO commissie een bedrag van € 1.000,= overgemaakt naar kerk in Actie om dit project te ondersteunen.

Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen met:
1. Voedsel aan de meest kwetsbaren (Moldavië, Indonesië, Zuid Afrika)
2. Hygiënepakketten (Zuid Afrika)
3. Medische zorg (Moldavië, Colombia)
4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren
5. Preventiecampagnes

 

Voor meer informatie : zie https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bidden/gebed-bij-een-stille-coronaramp