Deze zondag was de eerste van een blok met drie verhalen over Jozua en de Israëlieten die het land Kanaän binnengaan.
Op deze zondag staan Numeri 13:1-3 en 13:21-33 centraal: Mozes stuurt twaalf mannen, onder wie Jozua, naar het land Kanaän om te zien hoe het land eruitziet. Deze spionnen komen terug met mooie verhalen, maar ook met verhalen waar de mensen bang van worden.

Er werd goed geluisterd naar het verhaal en de kinderen hebben de druiventrossen nagemaakt.
Zo hadden we weer een mooie en leerzame kinderdienst.