Meer

21 oktober 2020 19:45 - 21:45

Vorig jaar hebben we gekeken naar wat andere mensen binnen de wereldreligies geloven. Daaruit voort vloeide de vraag van een van de deelnemers of ik ook zoiets wilde doen met betrekking tot de verschillende richtingen of stromingen die er zijn binnen het christendom.

Nou, bij dezen dan! We gaan in twee avonden kijken hoe de kerkelijke kaart eruit ziet.

Wellicht bent u bekend met een aantal verschillen tussen rooms-katholieken en protestanten of opvattingen van baptisten. Maar kent u de OriëntaalsOrthodoxe Kerk? Of de Oudkatholieke? En de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband)? Mogelijk nog niet.

Het zullen twee informatieve avonden zijn, waarin ik u meeneem door de kerkgeschiedenis en langs allerlei theologische discussiepunten. De eerste avond met name de wereldwijde kerken, de tweede avond vooral de genootschappen en afsplitsingen in Nederland. De tijd zal tekort blijken, toch wil ik alle ruimte geven voor uw vragen.

nieuwsgiering geworden? Geef u dan op en dan graag tot ziens op 21 oktober.

 

Datums: 21 en 28 oktober
Locatie: Achterzaal
Organisatie: Taakgroep onderwijs en toerusting
Spreker: Anton Visser
Contact: Anton Visser
Opgave: Voor 14 oktober