Titel

De bloemen die op zondag in de kerkzaal staan, worden na de morgendienst als groet van de gemeente gebracht naar zieken, eenzame, ouderen (vanaf 80 jaar) of anderen die hiervoor in aanmerking komen. Wanneer u namen weet van personen die om een bijzondere reden in aanmerking komen voor deze bloemengroet, kunt u dat laten weten aan Lida Pasterkamp, e-mail hj.pasterkamp@quicknet.nl tel. 592097