Op woensdag 10 januari 2024 start de training Levend in Christus, die wordt gegeven vanuit het Evangelisch Werkverband. Het is een training om in de praktijk te leren hoe een leven in Christus zichtbaar kan worden. Deze training zal je helpen je identiteit in Christus eigen te maken en als een leerling van Hem te leven. Centraal daarbij staan ook de gaven van de Geest. We duiken met elkaar de Bijbel in om hier meer over te ontdekken en zullen ze ook oefenen in een veilige setting. Onze trainers zijn mensen die ervaring hebben met de cursus en met gebedspastoraat. De training Levend in Christus is bedoeld voor een ieder die wil groeien in geloof en sluit mooi aan bij een basiscursus als bijvoorbeeld ‘Leer luisterend bidden’.

De training is verdeeld in twee blokken van 5 maanden, waarvan de eerste vijf plaatsvinden op elke tweede woensdag van de maand: 10 januari, 14 februari , 13 maart, 10 april en 8 mei. Op deze avonden word je toegerust in jouw wandel met Christus. Daarnaast ontvang je het inspiratieboek voor elke dag.

Ontdek samen met anderen meer over onder andere: identiteit, leiding door de Heilige Geest, dagelijks leven met God, geestelijke strijd, Gods zegen en het Nieuwe Verbond.

De trainingen vinden van 19.30-21.30 uur plaats in de Achterzaal van onze kerk. Je kunt je opgeven via e-mailadres ericadevries@hetnet.nl – liefst vóór 1 januari. De kosten voor deze vijf bijeenkomsten bedragen 59,95 euro. We rekenen op jouw komst!

Hartelijke groeten,

namens de taakgroep Onderwijs & Toerusting,

Arjo en Erica de Vries