Het collecte doel voor de Najaarscollectie is:

‘Licht puntjes voor Syrische vluchtelingen’

Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen 10 jaar hun land uit gevlucht van wege oorlogsgeweld.

Velen zijn gevlucht naar Libanon, Jordanië en Irak.

De vluchtelingen leven in extreme armoede. Kerk in actie ondersteunt de Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in de sector waar veel vraag naar is. Ook wordt er ondersteuning geboden bij het opzetten van een eigen bedrijfje door middel van een lening.

In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en Basis gezondheidszorg en voor het verzorgen van kinderen en ouderen en mentale gezondheid zorg.

Mede door deze hulp en opleidingen kunnen de vluchtelingen zichzelf voorzien en elkaar helpen.

Er kunnen geen giften meer worden gegeven via het ‘machtiging systeem’. Graag willen we u vragen om uw gift over te maken naar NL08RABO 0302 4047 83 t.n.v. de ZWO Commissie Gereformeerde kerk Andijk. Onder vermelding van: Collecte Wereld diaconaat.

Verder kunt u uw gift natuurlijk doen in de collecte zak of via de Scipio app.