Komende zondag, 20 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken dan de mensen uit onze gemeente die dit jaar overleden zijn. We noemen hun namen en steken kaarsen aan. Ook zal er een kaars worden aangestoken ter nagedachtenis aan alle gestorvenen die niet worden genoemd.

Bij het noemen van de namen komen er veel herinneringen boven. Dankbaarheid, verdriet, het grote gemis, de herinneringen aan mooie en vrolijke momenten. Het is waardevol om hier bij stil te staan, voor de naasten van de gestorvenen, maar ook voor ons als gemeente. Wij kenden hen die gestorven zijn. Wij kennen vaak (een deel van) hun familie. Het is goed om juist op deze Eeuwigheidszondag om hen heen te staan. Als hun naam klinkt…

We zien uit naar een bemoedigende dienst waarin dominee Koos Staat zal voorgaan.

Het koffiedrinken na de dienst is alleen voor de nabestaanden.

Namens de Taakgroep Eredienst.

U kent

het verhaal van iedere traan

U bent

de bron van mijn bestaan

U geeft

licht op mijn pad

U heeft

mij altijd liefgehad