In het Westfriese land

 van water en wind

 ligt aan het IJsselmeer

 de monumentale

 Gereformeerde Kerk van Andijk.

 

De Gereformeerde Kerk van Andijk zoekt per 1 april 2023 een:

predikant (m/v) voor 100%

die vanuit het Woord van God een brug wil slaan naar het leven van nu en de uitdaging aan wil gaan om samen met de gemeente en de huidige predikant het werk van onze Heer voort te zetten.

We zoeken een ‘all round’ predikant die:

  • zich van harte vinden kan in de missie van onze gemeente
  • de gemeente als geheel wil dienen in goede samenwerking met de huidige predikant
  • op wil trekken met en extra aandacht wil geven aan de jongere helft van de gemeente
  • helder communiceert en inspireert en een toegankelijke persoonlijkheid heeft
  • ervaring heeft in een of twee eerdere gemeentes
  • bereid is om in de prachtige pastorie te wonen, direct naast ons monumentale kerkgebouw

 

De Gereformeerde Kerk in Andijk (PKN) is een actieve dorpsgemeente van 1000 leden. We beleven het geloof op diverse manieren, maar zien het als onze gezamenlijke missie om elkaar te stimuleren om Jezus Christus, de Redder der wereld, na te volgen door God lief te hebben, door er voor elkaar te zijn in vreugde en verdriet en door anderen te laten delen in de blijdschap van het evangelie.

Voor meer informatie over onze gemeente of vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, L.W. de Kroon, Narcis 2, 1619 BC Andijk, 06-53754338, of de secretaris,

P.C. Bloemendaal, 06-27052158. Per e-mail kan ook: beroepingscommissie@gkandijk.nl.

Er is ook veel informatie te vinden op de website: www.gereformeerdekerkandijk.nl.

We zien uw sollicitatie graag tegemoet!

Klik op deze link voor de: Profielschets predikant