N.a.v. de huidige Corona maatregelen heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten het aantal kerkbezoekers voor de komende zondagen te beperken. Concreet houdt dit het volgende in:

Draag een mondkapje in de kerk.
Houdt 1,5 meter afstand (huisgenoten mogen bij elkaar zitten)

De komende zondagen nodigen wij de gemeenteleden uit zonder internet, de ouders van de kinderen in de kinderkerken en crèche en gasten voor het bijwonen van de eredienst.
Elke week worden een aantal wijken uitgenodigd om de eredienst bij te wonen, zie afbeelding.