Wij zijn erg verheugd te kunnen meedelen dat vanaf zondag 26 september de gehele gemeente weer welkom is tijdens de kerkdiensten.
Dat willen we op een zorgvuldige manier doen. We laten ons leiden door de adviezen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

We hebben besloten de banken die tot nu toe afgesloten waren voorlopig afgesloten te houden. Zo kunnen we voorkomen dat we dicht achter elkaar zitten.
In de overige banken kunnen we als vanouds aanschuiven en naast elkaar gaan zitten, en natuurlijk kunt u als u dat wilt, enige afstand bewaren met uw buurman of buurvrouw.
Op deze wijze is de ongeveer de helft van alle zitplaatsen in de kerk beschikbaar, dat zijn er 375.

We denken dat het verstandig is dat de komende weken de kinderen nog net zoals nu direct voor aanvang van de dienst naar de kinderkerk gaan. Zo voorkomen we het voor elkaar langs lopen in de banken.

We zullen de komende weken de collecte nog houden bij de uitgang.
Verder is er na afloop weer koffiedrinken na de dienst, in meerdere ruimtes.