Heb je naaste lief als jezelf. Ons leven lang blijft het een lastige opdracht om dit  in de praktijk te brengen. Een van de oorzaken daarvan is dat het moeilijk is om weg te geven wat je niet bezit. Hoe kun je koffie inschenken uit een lege pot?

In de stille week voorafgaand aan Pasen lezen we vaak in de kerk het verhaal van de voetwassing. Jezus en zijn leerlingen gaan Pesach vieren, maar vlak ervoor wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Niemand anders wilde dit slavenwerkje verrichten. Maar Petrus laat Jezus niet toe om hem de voeten te wassen.

Jezus reactie is er niet een van een compliment. Zo van: wat goed dat je het zelf doet! Integendeel. Jezus reageert: Als Ik jouw voeten niet was, dan heb je geen deel aan Mij. Of te wel: Als je geen genade kan ontvangen, kun je het ook niet schenken.

Voordat wij liefde aan elkaar kunnen geven, moeten we eerst liefde ontvangen. We moeten vóór alles Gods liefde voor ons toelaten. Omdat Jezus ons liefheeft, kunnen wij elkaar liefhebben. Eerst Hij. Dan wij. Zoals Hij, zo ook wij. Ik heb u een voorbeeld gegeven, legt Jezus uit. Een voorbeeld ter navolging. Maar ook een voorbeeld in de betekenis van een illustratie van wat Jezus een dag later, op Goede Vrijdag, zou gaan doen op de heuvel Golgotha. Daar aan het kruis zou Hij geen voeten wassen, maar harten.

Als wij onze harten door Jezus laten wassen en begrijpen wat dat inhoudt, dan kunnen we ook elkaars voeten wassen. Met dat doel voor ogen gaf Jezus zijn leven en gaf zijn Vader Hem op Pasen het leven weer terug.

We zijn gered om te redden. Geliefd om lief te hebben.

Met de opstandingskracht van Pasen stelt Jezus ons daartoe in staat!

Ik wens u en jullie rijk gezegende Paasdagen.