Van harte welkom in onze kerk!

Onze gemeente wil een warme, gastvrije en veilige christelijke gemeente zijn, waarvan de leden oog hebben voor elkaar en voor gasten. Wij nodigen u dan ook graag uit om nader kennis met ons te maken. Via deze website geven wij u een indruk van wie wij zijn, van waar wij voor gaan en van wat wij doen om onze visie vorm te geven.

Onze visie

De Gereformeerde kerk van Andijk is een gemeenschap van mensen die elkaar stimuleren om Jezus Christus, de Redder der wereld, na te volgen.

  • door God lief te hebben,
  • door er voor elkaar te zijn in vreugde en verdriet en 
  • door anderen te laten delen in de blijdschap van het evangelie.

Graag zullen wij u tijdens een persoonlijke ontmoeting hier meer over vertellen.
Van harte welkom!

De leden van de Gereformeerde Kerk te Andijk