meer

Over 1 dag, 14 uren

25 juni 2017 10:00 - 11:10

Zondag 25 juni                      Gezinsdienst

10.00   voorganger:                Mw. C. Veldhuizen

organist:                      A. Heemsbergen

collecten:                   1e kerk – 2e diaconie

ouderling van dienst:  R. Drenth

ontvangst gasten:        H. Veninga-Wierstra en M. Gutter-Wierstra

kostersechtpaar:          Wim en Tineke Groot