meer

20 mei 2018 10:00

10.00 voorganger: ds. J. Staat
met medewerking van Vocal Power
organist: M. Vriend
collecten: 1e kerk – 2e zending
ouderling van dienst: A. Heemsbergen-Uitterdijk
kinderdienst: groep 1 t/m 6
ontvangst gasten: J. Groot-Bultsma en M. Gutter-Wierstra
kostersechtpaar: Piet en Marijke Bloemendaal