Pastoraal team

Graag willen wij ons even voorstellen!

Wij zijn Esther de Vries, Arjo de Vries en Marianne van der Leek. Samen vormen wij als vrijwilligers het pastoraal team in de kerk, dat het ambtelijke pastoraat van predikant en ouderlingen aanvult.

Het team is destijds opgezet om meer gespecialiseerde pastorale hulp te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Maar ook om vanuit bijbels perspectief te informeren over onderwerpen zoals opvoeding, homoseksualiteit, huwelijk, negatieve gevoelens, verslaving, rouw, ziekte, genezing, geesten e.d. Daarnaast organiseren wij 2x per jaar een kerkdienst met een pastoraal thema.

Naast het bieden van een luisterend oor, kan het pastoraal team ook ingeschakeld worden wanneer er meerdere gesprekken met een persoon gewenst zijn. Wij zijn opgeleid op hbo-niveau en hebben kennis en ervaring op verschillende gebieden, zie bijv. bovenstaande onderwerpen. Ook blijven wij onszelf verder ontwikkelen. Dat neem echter niet weg dat wij ook doorverwijzen naar professionele (christelijke) hulpverleners als maatschappelijk werk, de psycholoog of de psychiater.

Ook voor persoonlijk gebed kunt u bij ons terecht. Wij zijn eenvoudig te bereiken via mail (pastoraat@gereformeerdekerkandijk.nl) en de telefoon. U bepaalt zelf waar en wanneer u een gesprek wilt hebben. Natuurlijk staat uw privacy op de eerste plaats.

Met vriendelijke groet van het pastoraal team