Onderwijs en toerusting

 

De taakgroep Onderwijs en Toerusting heeft voor het aankomende seizoen 2019-2020 een gevarieerd programma samengesteld voor de Gemeente.

We hebben een overzichtelijk programma samengesteld voor het hele seizoen.

Het programma bestaat uit cursussen, workshops, films en studieavonden.

Samen leren, delen en verdiepen van uw geloof. Paulus zegt: ”Volg de weg van Jezus Christus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.”(Kol.2:6-7). Jezus navolgen en in Hem groeien, dat is het doel van het onderwijs.

Voor een aantal activiteiten geldt dat u zich (uiterlijk een week van tevoren) moet aanmelden bij de contactpersoon of via de website van de kerk. (www.gereformeerdekerkandijk.nl) Bij de activiteiten waarop dit van toepassing is, staat het vermeld. Wij wensen u een goed en inspirerend seizoen en hopen u regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten!

Voorzitter taakgroep Onderwijs en Toerusting,
Hielko Bultsma

Activiteiten Groeiwijzer