Onderwijs en Toerusting 2018-09-01T17:34:58+00:00

Onderwijs en toerusting

 

De taakgroep Onderwijs en Toerusting heeft voor het aankomende seizoen 2018-2019 een gevarieerd programma samengesteld voor de Gemeente.

En met als doel om ons geloof te verdiepen en de onderlinge band te versterken. Dat zijn toch de pijlers van het geloofsleven? Met elkaar spreken om zo de reikwijdte van Gods heil te ontdekken. Paulus zegt het op zijn gehele eigen wijze in de brief aan de Efeziërs als volgt: “Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.”

Voor een aantal activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden bij de contactpersoon of via de website van de kerk. Bij de activiteiten waarop dit van toepassing is, staat dit vermeld. Wij wensen u een goed en inspirerend seizoen toe en hopen u regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten!

Voorzitter taakgroep Onderwijs en Toerusting,
Hielko Bultsma

Praktisch:
De avonden beginnen om 19.30 uur met inloop en koffie, de activiteiten zelf beginnen om 19.45 uur (tenzij anders vermeld bij de info op de website en in het programmaboekje).

Aanmelden (uiterlijk een week van te voren) de kan via de website van de kerk (www.gereformeerdekerkandijk.nl), via e-mail, aanmeldingsformulieren of telefonisch bij de leden van de taakgroep Onderwijs & Toerusting:

Ds. Koos Staat               0228-756096

Hielko Bultsma              0228-593465

Janny Zwagerman         0228-591524

Feiko Mantel                 0228-59740

Activiteiten Groeiwijzer