Kerkdiensten live meekijken 2019-02-16T20:47:41+00:00

Kerkdiensten live meekijken

U kunt een dienst rechtstreeks volgen en meekijken met de beamerbeelden via Kerk TV.
Ook kunt u de dienst of een andere uitzending achteraf terugkijken.

Een goede kijk & luisterervaring toegewenst.

Kerk TV – Kijk rechtstreeks mee met de dienst.

of achteraf:

Liturgie voor zondag 17 februari 2019
Gereformeerde kerk Andijk
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Jan Veltrop te Vianen

Vóór de dienst zingt “Sound of Praise” Opwekking 542 (God van trouw)

Welkom en mededelingen
Intochtspsalm: psalm 62: 1+5 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer)

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: ELB 220 ( ‘k Ben een schip in de storm)

1. ‘k Ben een schip in de storm
dat de haven niet vindt.
Houd mij vast, houd mij vast;
neem mij aan als uw kind.

2. ‘k Ben een vogel die vlucht
voortgejaagd door de wind.
Houd mij vast, houd mij vast;
neem mij aan als uw kind.

3. Als Uw woord mij bereikt
ik in U richting vind.
Houd mij vast, houd mij vast;
neem mij aan als uw kind.

4. Dan zijn stormen gestild
voorbij is vlucht en wind.
Houd mij vast, houd mij vast;
spreek mij aan als Uw kind.

Verootmoedigingsgebed
Gez. 412: 1 (O Heer, die daar des hemels tente spreidt)

Woord van vergeving (Micha 7)
Gez. 440: 3 (O afgrond, waarin alle zonden)

Regel der dankbaarheid
“Sound of Praise” Opwekking 569 (Regeer in mij)

Gebed

Gesprekje met de kinderen.
Aan het einde van het gesprek filmpje vertonen: https://www.youtube.com/watch?v=Hjp0UQZPulY

Dit filmpje is ook te vinden door te googelen: schip op hoge golven
En dan het filmpje: “Schip vecht tegen hoge golven”
Alleen de eerste 30 seconden afspelen.
Totdat er een stem komt. Dan stoppen en de stem niet laten horen.

Aansluitend gaan de kinderen naar de kinderkerk onder het zingen van:
ELB 187: 1 (’t Scheepke onder Jezus’ hoede)

Lezing: Marcus 4: 35-41 (NBG vertaling)

Gez. 467: 1+2+3+4 (O eeuw’ge Vader, sterk in macht)

Verkondiging
Thema: “Geen zee te hoog!”
Tekst: Marcus 4: 40 “Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?”

Tijdens de preek kan het beamteam de afbeelding projecteren welke te vinden is
door “schip op hoge golven” te googelen en dan bij “afbeeldingen van schip op
hoge golven” de 2e afbeelding te laten zien met als het kan het thema erbij “Geen zee te hoog”.
(zie afbeelding hieronder)

Gez. 445: 1+2+3 (God heeft mij zijn Zoon gegeven)

“Tegenwind” (gedicht)

“Sound of Praise” Opwekking 695 (Stil) > in Nederlands

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven
“Sound of Praise” zingt het luisterlied Opwekking 789 (Lopen over water)

Slotlied uit Joh. de Heer 73 (Zie ons wachten aan de stromen)

1. Zie ons wachten aan de stromen,
aan de oever der rivier:
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier.

Refrein: Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d’eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
Die ons altijd veilig leidt.

2. Door de kille, kille stromen,
gaan wij naar het Gods paleis;
’t Eng’len lied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis.

Refrein:

3. Reeds zien zij de gouden straten,
van de hemelstad, zo schoon;
horen wij d’ontelb’re schare
juub’lend juichen voor Gods troon.

Refrein:

4. Velen, die wij hier beminden,
zijn ons reeds vooruit gegaan;
straks, vereend met hen voor eeuwig,
zullen w’ook voor Jezus staan.

Refrein:

Zegen