Kerkdiensten – Meeluisteren 2018-09-15T13:58:59+00:00

Kerkdiensten Meeluisteren

U kunt meeluisteren met een dienst.
Ook kunt u de dienst of een andere uitzending achteraf beluisteren.

Een goede luisterervaring toegewenst.

Rechtstreeks:

of achteraf:

Andijk, 16 september 2018, 10.00 uur
Startzondag

Medewerking: Time Spirit olv Wim Broer en af en toe Piet Spoelstra (op het orgel)

9.50 uur – dus voor aanvang van de dienst Time Spirit zingt:
• Sunday Morning
• God of our Fathers

10.00 uur – mededelingen en direct daarna leidt de ouderling van dienst de dominee de preekstoel op (geen lied voor de dienst)

Stil gebed + Votum & Groet
Intochtslied: Psalm 68:10 (oude berijming)
Gebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Cora van Maaren vertelt over het Preekschrift

10.12 uur – Time Spirit zingt:
• Just as I am
• Gebed voor elke dag

Schriftlezing: Genesis 39:20b – Genesis 40:9a.
Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. 21Maar de HEER stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. 22Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. 23De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de HEER hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen.
401-2Enige tijd later maakten de opperschenker en de opperbakker van de koning van Egypte zich schuldig aan een vergrijp tegenover hun heer. De farao was woedend op deze twee hovelingen, 3en liet hen in bewaring stellen in de gevangenis van de commandant van de lijfwacht, de gevangenis waarin ook Jozef zat. 4-5De commandant droeg Jozef op hen te be-dienen.
De schenker en de bakker van de koning hadden al geruime tijd in hechtenis gezeten toen ze allebei in dezelfde nacht een droom kregen, ieder een droom met een eigen beteke-nis. 6Toen Jozef de volgende morgen bij hen kwam, viel het hem op dat ze er slecht uitza-gen. 7‘Waarom kijkt u vandaag zo somber?’ vroeg hij deze hovelingen van de farao, die samen met hem in de gevangenis van zijn meester zaten. 8‘We hebben een droom gehad,’ antwoordden ze, ‘maar er is hier niemand die hem kan uitleggen.’ Jozef zei: ‘De uitleg van dromen is toch een zaak van God? Vertelt u mij die dromen eens.’
9Hierop vertelde de schenker zijn droom aan Jozef.

Samenzang: Lied 216:1,2,3 – Dit is een morgen

10.24 uur – Michael Bloemendaal spreekt vanaf de preekstoel over Een Goed Gesprek en kondigt een filmpje aan met jongeren uit de gemeente

10.33 uur – Wim Broer speelt een solostuk op orgel of vleugel
10.36 uur – Verkondiging (16 minuten)

Samenzang na de preek: Lied 425 – Vervuld van uw zegen

10.56 uur – Gebeden

11.00 uur – Samenzang: Lied 634:1,2 – U zij de glorie
ONDER DIT LIED komen de kinderen terug in de kerk en daarna heeft de startdienstcommissie gelegenheid om de Torenzaal in gereedheid te brengen.

11.05 uur – Inzameling van de gaven
TIJDENS DE COLLECTE ZINGT Time Spirit
• Peace be still
• Danklied

11.15 uur Slotlied: Koor en gemeente: Opwekking 44: Geprezen zij de Heer

Zegen + amen (gemeente gaat zitten)