On Track – groep 7 en 8

Introductie

Samen de Heere God leren kennen, zoals Hij zich door heel de heilsgeschiedenis heen heeft geopenbaard en nog openbaart. Dat is het doel van de HGJB-methode voor basiscatechese On Track, die bestaat uit twee delen: één over het Oude Testament en één over het Nieuwe Testament.

On Track is een methode die specifiek aansluit bij de ontwikkelingsfase van 10- tot 12-jarigen. Deze kinderen zijn bijvoorbeeld nog leergierig en gaan meer in verbanden denken. In sociaal-emotionele zin worden vrienden voor hen steeds belangrijker. On Track sluit daarbij aan door inzicht te bieden in de samenhang van de Bijbel en door tijdens de catechese te stimuleren tot groepswerk. De methode On Track wordt inmiddels breed gebruikt voor basiscatechese aan 10- tot 12-jarigen en soms ook voor de bovenbouw van de zondagsschool of kindernevendienst.

On Track…

  • betekent: ‘op het goede spoor’
  • biedt inzicht in opbouw en samenhang van bijbelboeken en -verhalen
  • leert jonge tieners over Gods weg met mensen (heilsgeschiedenis)
  • roept hen op om het spoor van God te gaan volgen
  • helpt catechisanten de Bijbel op een persoonlijke manier te lezen
  • brengt jonge tieners in geloofsgesprek met hun ouders.

On track wordt gehouden op dinsdagavond

Wilt u dat uw kind naar On Track gaat, dan kunt u contact opnemen met de leiding Pim & Ilse Doef. De lesmethode van de HGJB wordt hiervoor gebruikt. Er worden Bijbelverhalen verteld en de kinderen maken naar aanleiding daarvan verschillende leuke opdrachten.

De datums voorjaar 2017, aanvang steeds 19.15 uur:

– dinsdag 10 januari
– dinsdag 24 januari
– dinsdag  7 februari
– dinsdag 28 februari
– dinsdag 14 maart
– dinsdag 28 maart
– dinsdag 11 april
– dinsdag  9 mei

Vrijdag 2 juni afsluiting van het seizoen bij ons thuis (Klamptweid 3). Nadere informatie volgt nog.

Groet,
Pim en Ilse