Activiteiten Kinderen 4 t/m 12 jaar2016-11-12T11:13:49+01:00

Activiteiten kinderen 4 t/m 12 jaar

Kindernevendienst  (groep 1 t/m 8)

Met de kinderen staat de leiding iedere zondag stil bij wie God is en wie God voor de kinderen wil zijn. Door middel van zingen, gebed, het lezen van verhalen maar ook kleuren, tekenen en het voeren van gesprekken brengen we de kinderen bij dat zij bij God horen en dit in hun leven mogen blijven ontdekken.

Kindernevendienst

Middagclub  (groep 3 t/m 6)

Op woensdagmiddag is er om de week club in de lichtboei aan de Hoekweg. Gezellig hoor! We zingen, bidden en luisteren naar een verhaal. En vaak natuurlijk knutselen, maar ook wel eens wat anders, zoals een spel.

Middagclub

On Track  (10 t/m 11 jaar)

Samen de Heere God leren kennen, zoals Hij zich door heel de heilsgeschiedenis heen heeft geopenbaard en nog openbaart. Dat is het doel van de HGJB-methode voor basiscatechese On Track, die bestaat uit twee delen: één over het Oude Testament en één over het Nieuwe Testament.

On Track

Joy  (4 t/m 12 jaar)

Kinderkoor JOY!
Zingen is leuk! Kom en zing mee!

JOY

Nieuwsberichten activiteiten kinderen 4 t/m 12 jaar

19 oktober: Heel Andijk Bakt…?

In de herfstvakantie wordt de vakantiebijbelweek weer gehouden, op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 10 tot 12 uur in het Dorpshuis. Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn welkom. Toegang is gratis. Dit [...]

15 oktober 2016|