‘Follow Me  –  12 t/m 15 jaar

FOLLOW ME

Follow Me is een vorm van mentor-catechese voor 12- t/m 15-jarigen. Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht. De onderlinge relatie tussen de tieners, en de relatie van de mentor met de tieners speelt daarbij een belangrijke rol (gesprek in groepjes).

Eens in de twee weken komen we bij elkaar in de Lichtboei 2.0.

Elke keer beginnen we met koffie/ thee/ fris en een koekje, daarna hebben we een inleiding met een filmpje of een presentatie op de beamer.
Vervolgens gaan we bidden en laten we een lied horen wat bij het onderwerp past.
Aansluitend gaan we naar aanleiding van vragen uit de bijbehorende map, met het onderwerp aan de slag in kleine groepjes; dat praat wat gemakkelijker.
Als afsluiting drinken we nog wat met z’n allen.

Kortom, het zijn gezellige bijeenkomsten en je steekt er ook nog eens iets van op waar je de rest van leven je voordeel mee kan doen!

Kom ook!

De bijeenkomsten worden aangekondigd op het infoblad en via Whatsapp.