Diaconie

Diaconaat

Diaconaat is omzien naar en zorgen voor elkaar: hulp geven aan mensen die daaraan behoefte hebben. Letterlijk betekent diaken “dienaar”. Diakenen zijn dienstbaar aan de kwetsbare naaste, aan mensen in nood.

Diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij besluiten over de bestemming.

De diaconie stelt verschillende organisaties in staat om hulp te geven, door deze organisaties financieel te steunen.
Daarbij kunt u denken aan projecten in ontwikkelingslanden,noodhulp bij oorlogsgeweld en natuurrampen, maar ook plaatselijke projecten.
Ook onderhoudt de diaconie contacten met de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken en met Schuldhulpmaatje.
Daarnaast steunt de diaconie uitgezonden zendingswerkers.
De diaconie kan mensen ook rechtstreeks steunen met geld en met praktische hulp.

De diaconie bestaat uit 10 wijkdiakenen, met daarnaast een voorzitter, penningmeester en secretaris.
U kunt contact opnemen via telefoon 592439 of diaconie@gereformeerdekerkandijk.nl

Werelddiaconaat

Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in een land waar christenen in verdrukking leven. Samen met de partners van Kerk in Actie komt onze diaconie in actie voor een sterke kerk wereldwijd. Daartoe houden wij ieder jaar in oktober een werelddiaconaat-collecte, speciaal voor onderstaande projecten van Kerk in Actie:

  • Project 1. Bangladesh: christenen in een islamitisch land
  • Project 2. Kameroen: predikanten opleiden en duurzame landbouw
  • Project 3. Guatemala: vrouwen versterken in kerk en samenleving
  • Project 4. Pakistan: zorgzame kerk voor jongeren en vrede
  • Project 5. Syrië: kerken als bakens van hoop

Wat doet Kerk in Actie met uw bijdrage?

  • Eén Bijbel voor een christen in Bangladesh kost 2,55 euro per stuk
  • Eén schaap die melk en mest levert kost 45 euro in Noord-Kameroen
  • Eén theologiestudent in Kameroen een jaar lang opleiden kost 2.000 euro
  • Psychologische en juridische ondersteuning van vijf vrouwen die slachtoffer zijn van geweld in Guatemala kost gemiddeld 400 euro
  • Kijk voor meer informatie op; www.kerkinactie.nl/versterkdekerk.

Seizoen 2016/2017

Ook dit jaar gaan wij als gemeentediaconie weer ons best doen om verschillende activiteiten te regelen.

Zo gaan we op 17 december voor belangstellenden in onze gemeente en de bewoners van de woonboerderij aan de Piet Kistemakerstraat een ‘Kerst Inn’ organiseren met een hapje en drankje en een heerlijke maaltijd erbij. Ook wordt er weer bij de ouderen in onze gemeente een leuke kerstattentie gebracht.

In het nieuwe jaar rond maart gaan wij een gemeentezondag organiseren, waar wij de gemeente bij willen betrekken door een leuke actie te doen voor elkaar.
Na afloop van de dienst gaan we gezellig samen koffie of thee drinken en limonade voor de kinderen, met zelfgebakken taart erbij.

Ook gaan we in het nieuwe jaar weer een dorpentocht organiseren voor de ouderen. We gaan dan met auto’s door verschillende mooie dorpen met allerlei bezienswaardigheden. Onderweg zoeken wij een mooi plekje op om een lekker koppie koffie of thee te nemen met wat lekkers erbij.

Dus de diaconie wil graag samen met de gemeente er weer een heel mooi seizoen van maken.

Hartelijke groet,
De gemeentediaconie, Alberta Regts

 

Rechtspersoon

De diaconie is binnen onze organisatie de rechtspersoon die wordt bestuurd door het college van diakenen in onze kerk. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen. (Beide zijn een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI, zie de pagina ANBI).