Breek de week

Schuif ook aan tafel bij ‘Breek de Week’!

Deze activiteit is speciaal voor mensen, die anders meestal alleen zitten te eten.
Hier zoeken we elkaar op en maken er een gezellige maaltijd van.

De maaltijden vinden plaats in ‘De Lichtboei’, Hoekweg 12, en is bedoeld voor iedereen, die anders alleen zit te eten.

U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18.00 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 5.

Datums worden bekend gemaakt op Infoblad en website.

Na de maaltijd is er voor wie dat wil gelegenheid om nog even na te zitten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Opgave kan breekdeweekandijk@gmail.com,
bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Sjanni de Vries (tel. 720179).
Als vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine Bultsma en Petra Keesman