Geloven

Geloven! Is dat wat voor mij?

Veel mensen in onze maatschappij oriënteren zich op wat er op religieus of spiritueel gebied wordt aangeboden. Soms uit nieuwsgierigheid, soms omdat men geconfronteerd wordt met moeilijke perioden in het leven.

Wat de reden ook is, u kunt zich op zo’n moment afvragen wat het christelijk geloof precies inhoudt. En wat het voor u kan betekenen.

Daarover willen we graag met u van gedachten wisselen in een persoonlijk gesprek. Daarbij is het niet ons doel u te ‘bekeren’. Dat kunnen wij ook niet. Wel willen we graag uitleggen wat we precies geloven, en waarom dat zo waardevol is in ons leven. En ook willen we graag ingaan op alle vragen die u misschien heeft over het christelijk geloof.

Hebt u interesse in een gesprek van mens tot mens of wilt u daar meer informatie over? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u dan ook wijzen op de groeien-in-geloof bijeenkomsten die wij organiseren.

Natuurlijk kunt u eerst verder rondkijken op onze website. Zie bijvoorbeeld onze activiteiten, waaronder ons cursusaanbod.
Of, als u zich eerst verder wil oriënteren op internet, de links op onze pagina [Links & Tips].

Wij, leden van de Gereformeerde Kerk Andijk, willen u graag vertellen waarom wij iedere zondag naar de kerk gaan. Kent u één van ons, spreek haar/hem aan! Natuurlijk mag u ook bellen met onze predikant, kerkelijk werker, scriba of één van de andere contactpersonen: zie de contactgegevens op de contactpagina.

Wij zien en spreken u en jou graag! God houdt van u, van jou, en wij ook!

De leden van de Gereformeerde Kerk Andijk

Wilt u zich op internet nader informeren, dan kunnen wij u het onderstaande op de website van de protestantse kerk aanbevelen.

Geloven: iets voor dummies?

Nee, je bent geen dummie, geloven is niet voor dummies en je bent ook geen dummie als je wezenlijke vragen stelt. Vragen over de zin en betekenis van het leven. Vragen over God. Vragen over Jezus. Met ‘voor dummies’ bedoelen we dat we op een heldere, toegankelijke manier de basis van het christelijke geloof, zoals dat voorkomt binnen de Protestantse Kerk in Nederland, onder woorden willen brengen.

Klik op de knop en we nemen je mee naar de website van de PKN, gaan daar langs onderwerpen als ‘God’, ‘Jezus’, maar ook ‘Bijbel’, ‘bidden’ en ‘kerk’ en laten zo zien wat de kern is van het christelijk geloof, en dan vooral zoals dat wordt beleefd binnen de Protestantse Kerk.

Moeilijke vragen

Soms word je geconfronteerd met moeilijke vragen. Vragen die prikkelen, die wringen en waarvan het antwoord niet zo eenvoudig te geven is. Vragen ten aanzien van lijden, geloof, het hiernamaals, enzovoorts. Ook als kerk herkennen we deze vragen en proberen we met mogelijke antwoorden te komen.

Antwoorden als eerste aanzet

Op moeilijke vragen rondom geloof zijn lang niet altijd sluitende antwoorden te geven. Maar geloof zoekt nu eenmaal woorden omdat we zelf iets gehoord hebben – en dat door willen geven. Een klik op de knop brengt je naar 10 moeilijke vragen met antwoorden op de website van de PKN. De antwoorden op moeilijke vragen zijn misschien niet jouw antwoorden. Ze zijn ook zeker niet compleet, zie ze als een ‘eerste aanzet’. Ze kunnen wel uitdagen tot bezinning: wat zou jóuw antwoord dan zijn?